Cennik szkoleń

Szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania BricsCAD

1. Szkolenie w zakresie podstawowym 850,00 zł netto/osobę
(1045,50 zł brutto)
2. Szkolenie w trybie indywidualnym 200,00 zł netto/godzina
(246,00 zł brutto)
3. szkolenia grupowe w ramach jednego przedsiębiorstwa lub konsorcjum negocjowane indywidualnie zarówno ceny jak i zakres.

Ramowy program szkolenia:

SZKOLENIE BricsCAD 2D

Zakres:

1. Zapoznanie z środowiskiem pracy:
• podstawowe zasady CAD
• zapoznanie z interfejsem
• komunikacja użytkownika z programem
• zarządzanie plikiem DWG

2. Poruszanie po programie:
• metody wyboru poleceń
• menu kontekstowe, omówienie architektury poleceń
• posługiwanie się myszą, okno właściwości obiektu

3. Tworzenie podstawowych obiektów 2D:
• tworzenie nowego rysunku
• tworzenie warstw
• zapisywanie rysunku
• zamykanie programu

4. Stworzenie nowego rysunku:
• współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe
• tworzenie obiektów geometrycznych
• podstawowa modyfikacja obiektów
• zarządzanie właściwościami
• techniki konstrukcyjne

5. Samodzielne wykonanie ćwiczeń.

6. Techniki konstrukcyjne:
• zaawansowane techniki konstrukcyjne
• wykonanie ćwiczenia

7. Obiekty tekstowe:
• zapoznanie z możliwościami
• tworzenie styli tekstu
• wykonanie ćwiczenia

8. Kreskowanie:
• zapoznanie z poleceniem
• wykonanie ćwiczenia

9. Wymiarowanie:

• zapoznanie z możliwościami
• ustawienia stylu wymiarowania
• wykonanie ćwiczenia

10. Drukowanie:
• zapoznanie z możliwościami
• wykonanie ćwiczenia

11. Bloki i atrybuty:
• opis możliwości
• wykonanie ćwiczeń

12. Zewnętrzne odnośniki:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie
• wykonanie ćwiczenia

13. Obrazy rastrowe:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie
• wykonanie ćwiczenia

14. Praca na arkuszach:
• tworzenie, ustawienia, zarządzanie
• wykonanie ćwiczenia

SZKOLENIE BricsCAD 3D

Zakres:

1. Wprowadzenie do modelowania 3D:
• bryły i powierzchnie,
• obrót i wyciągnięcie
• działania Boolowskie

2. Zmiana widoku 3D:
• zmiana i zapisywanie widoków
• operowanie myszą

3. Układu współrzędnych:
• GUW i LUW
• tworzenie, zmiana i zarządzanie układem współrzędnych

4. Modele liniowe i powierzchniowe:
• zapoznanie się z narzędziami
• wykonanie ćwiczeń

5. Modele Bryłowe:
• zapoznanie się z narzędziami
• wykonanie ćwiczeń

6. Generowanie rzutów
• zapoznanie się z narzędziem rzutowania
• wykonanie ćwiczenia

7. Tworzenie animacji:
• zapoznanie się z narzędziem
• wykonanie ćwiczenia

8. Wiązania geometryczne:

• zapoznanie się z narzędziami
• wykonanie ćwiczeń

9. Wiązania wymiarowe:
• zapoznanie się z narzędziami
• wykonanie ćwiczeń

10. Złożenia mechaniczne

• Edycja elementu złożenia
• Wstawianie tabeli elementów
• Tworzenie opisu złożenia