Zapraszamy do kontaktu

Datacomp Sp. z o.o.

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24
30-532 Kraków, Polska

Urszula Rutka
Tel.: 12 412 99 77 wew. 34

E-mail: biuro@projektowaniecad.com.pl
www: www.projektowaniecad.com.pl

Firma czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000193067; NIP PL 6760077945; REGON 003900023; Kapitał Zakładowy 110 tys PLN (wniesiony w całości)
Numer konta BGŻ BNP Paribas S.A. 16 1750 1048 0000 0000 1129 5835

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości