1 kursant

Kurs Podstawowy BricsCAD BIM jest pierwszym krokiem do wejścia w specjalistyczne oprogramowanie do modelowania w technologii BIM.

Dzięki filmom, które nagraliśmy na podstawie angielskiej wersji kursu udostępnionego przez producenta oraz oryginalnym modelom ćwiczeniowym będą mogli Państwo zapoznać się z metodyką pracy w BricsCAD BIM.

Kurs podstawowy składa się z krótkich nagrań tematycznych pogrupowanych w sześć sekcji. Pierwsza z nich „Rozpoczęcie” dotyczy interfejsu programu oraz zaznaczania elementów. Sekcja druga „Modelowanie Podstawowe” dotyczy tworzenia geometrii ścian oraz narzędzi do edycji elementów. Sekcja trzecia „Komponenty” poświęcona jest tworzeniu komponentów, ich wstawianiu i edytowaniu. Kolejna sekcja – czwarta („Kompozycje i Przeglądarka struktury”), podejmuje temat klasyfikacji i uszczegóławiania modelu. Pokazuje zastosowanie charakterystycznych narzędzi BricsCAD BIM takich jak „Propaguj” lub „BIMify”. Piąta część „Przeglądarka Projektu i tabele” dotyczy organizacji struktury projektu oraz zależności między rysunkami i zestawieniami, a tworzonym modelem. Ostatnia część „Import i Export” podejmuje tematy związane z importowaniem plików w różnych formatach, jak i eksport modelu m.in. do pliku w otwartym formacie IFC.

Proste ćwiczenia pozwolą na zapoznanie się z narzędziami i funkcjonalnościami.

Podążaj za video i testuj pokazywane opcje, aby jak najlepiej zrozumieć sposób poruszania się w programie i metody działania w tym środowisku.

Mamy nadzieję, że przyjazny interfejs, oraz przygotowane przez nas, krótkie filmiki również Tobie pozwolą szybko zapoznać się z programem do modelowania w technologii BIM.

 

 

BricsCAD BIM – kurs podstawowy

Nauczyciel

Bezpłatne