ELsoftCAD

ELsoftCAD to nakładka na BricsCAD ułatwiająca projektowanie instalacji elektrycznych. Dodatek umożliwia między innymi tworzenie zestawienia użytych elementów lub obliczenie średniego natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, a dzięki wykorzystaniu platformy BricsCAD wszystkie stworzone projekty posiadać będą pełną kompatybilność z zapisem DWG.

Główne cechy ELsoftCAD

  • Moduł teletechniczny
  • Numeracja obwodów
  • Dodawanie własnych symboli
  • Moduł obliczeniowo-oświetleniowy
  • Projektowanie rozdzielnic
  • Tworzenie raportów
  • Przygotowanie podkładów architektonicznych wraz z legendą
  • Trasy kablowe
  • Biblioteka symboli

Moduł teletechniczny

Moduł teletechniczny to rozszerzenie standardowej biblioteki o dodatkowe symbole graficzne instalacji teletechnicznych. Moduł jest bardzo przydatny szczególnie w trakcie opracowania dokumentacji budowlanej, przetargowej, wykonawczej lub powykonawczej instalacji sygnalizacja pożarowa (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), zamknięć ogniowych, oddymiania grawitacyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej (CCTV), domofonowej, oraz parkingowej.

Numeracja obwodów

Moduł służy do automatycznego numerowania obwodów elektrycznych. Umożliwia automatyczne numerowanie i podział na obwody wstawianych z dostępnej biblioteki symboli elektrycznych.

Dodawanie własnych symboli

Dla optymalnego projektowania program ElsoftCAD został rozszerzony o dodatkową opcję dodawania symboli, dzięki której w prosty sposób możemy tworzyć własne biblioteki elementów.

Moduł oświetleniowy

Moduł oświetleniowy to profesjonalne narzędzie służące do obliczania natężenia oświetlenia w pomieszczeniu. Umożliwia szybkie i dokładne obliczenia, niezbędne do wykonania projektu oświetlenia wnętrz. Możliwe jest również swobodne wprowadzanie siatek kalkulacyjnych. Wyniki obliczeń mogą być przedstawione w formie podsumowania parametrów, tabeli tekstowej lub graficznej. Moduł pozwala także na selekcjonowanie oświetlenia i przedstawianie wyników obliczeń dla poszczególnych grup oświetlenia.

Projektowanie rozdzielnic

Moduł umożliwia projektowanie schematów jednokreskowych, wielokreskowych oraz widoków rozdzielnic. Każdy obiekt wstawiony do projektu ma opis techniczny skrócony lub szczegółowy. Elementy są automatycznie numerowane, możliwe jest określenie przekroju przewodu zasilającego oraz ustalenie czy dla danego obiektu generowana będzie listwa zaciskowa.

Tworzenie raportów

Moduł służy do tworzenia raportów zestawień ilości elementów wykorzystanych w innych modułach. Dostępne są raporty: użytych elementów, użytych elementów z podziałem na obwody, długości tras kablowych. Zestawienia mogą być tworzone w formacie .html lub .csv.

Przygotowanie podkładów architektonicznych wraz z legendą

Moduł przygotowania podkładu architektonicznego umożliwia dostosowanie podkładu architektonicznego dla potrzeb projektantów branży instalacyjnej. Moduł automatycznie tworzy legendy rysunkowe na podstawie bloków wstawionych z biblioteki symboli.

Trasy kablowe

Moduł służy do projektowania tras kablowych. Możliwe jest projektowanie tras zarówno poziomych jak i pionowych. Moduł trasy kablowe automatycznie generuje zestawienie długości tras umieszczonych w projekcie.

Biblioteka symboli

Biblioteka jest głównym elementem nakładki. Wszystkie produkty podzielone są na kategorie posiadają opis oraz rysunek poglądowy. Dzięki temu wstawianie ich do projektu jest bardzo proste.

ILUSTRACJE