GA Bezpieczeństwo

GA Bezpieczeństwo to narzędzie do projektowania oraz zarządzania oznakowaniem ewakuacyjnym, przeciwpożarowym oraz ochrony i higieny pracy w projekcie. Aplikacja działa jako nakładka na program BricsCAD w wersja PRO.

Raporty oznakowania mogą być eksportowane do formatów htmldoc i xls oraz drukowane bezpośrednio z okna widoku.

GA Bezpieczeństwo umożliwia wstawianie oznakowania:

Ewakuacyjnego
Przeciwpożarowego
Ochrony i higieny pracy