SCAD Re-Event został opracowany w taki sposób, aby ułatwiać rysowanie, nie tracąc przy tym funkcjonalności. Zawiera wiele funkcji stworzonych specjalnie do rysowania  dużych i małych scen i oprzyrządowania. Program jest ciągle rozwijany na podstawie wskazówek od klientów – użytkowników.

Do scen

SCAD Re-Event jest dedykowany do projektowania scen i oprzyrządowania. Małe, duże  imprezy, wewnątrz i na zewnątrz, prawie każde wydarzenie. Tworzenie rysunków festiwalu wymaga innego podejścia niż projektowanie sceny, ale dzięki  SCAD Re-Event jest to znacznie łatwiejsze. W organizowaniu wydarzenia zaangażowanych jest wiele dyscyplin, dlatego zgodność plików jest kluczowa. SCAD Re-Event wykorzystuje standardowy format DWG, a co za tym idzie nie jest wymagana konwersja plików przy współpracy z innymi firmami.

Szybciej

SCAD Re-Event jest szybki. Jest szybki jeśli chodzi o wyświetlanie dużych rysunków ale prawdziwą szybkość pokazuje przy tworzeniu nowych i edytowaniu już istniejących rysunków. Komendy codziennego użytku zostały dostrojone w taki sposób, aby ograniczyć niepotrzebne klikanie mszą. Wstawianie, przenoszenie i kopiowanie elementów odbywa się za pomocą zaawansowanych poleceń, które umożliwiają szybkie i dokładne pozycjonowanie elementów zarówno w 2D, jak i 3D. Specjalne komendy pomagają w umieszczaniu ogrodzeń, tworzeniu szyków liniowych, łączeniu wiązarów, znajdowaniu i podmienianiu elementów, kontrolowaniu wagi  mocy np. oświetlenia, itd..

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami!

Mądrzej

Jeśli rysunek zawiera dużo elementów i chcemy wiedzieć jakie elementy zostały użyte, SCAD Re-Event może w każdej chwili powiedzieć nam, ile elementów użyto w całym rysunku albo pewnej części. Ponadto pokazuje wagę oraz moc np. oświetlenia wybranych elementów lub ich numery.

Jeśli zostały stworzone bloki wewnątrz bloków, SCAD Re-Event nie pogubi się w liczeniu. Jeśli chcemy wiedzieć czy któryś z bloków został zduplikowany, SCAD Re-Event pokaże to nam. Może nawet pokazać, ile miejsc siedzących z dobrym widokiem na scenę jest dostępnych.

Więcej

SCAD Re-Event posiada bibliotekę z ponad 10,000 elementów posortowanych w grupy i podgrupy. Z łatwością znajdziesz element który jest potrzebny. Jeśli klikniesz na element, SCAD Re-Event pokaże jego szczegóły takie jak nazwa, waga, moc oświetlenia, cena, itd.. Jeśli natomiast klikniesz na przycisk „Find” i wpiszesz nazwę, SCAD Re-Event znajdzie wszystkie bloki, które zawierają szukaną frazę. Nawet jeśli znany jest jedynie numer elementu, SCAD Re-Event będzie wstanie znaleźć element, gotowy do dodania do rysunku.

Lepiej

SCAD Re-Event dąży do bycia najlepszym na świecie programem CAD do tworzenia scen. Zespół programistów nieustannie pracuje nad ulepszonymi funkcjami oraz inteligentniejszymi i łatwiejszymi sposobami tworzenia i edytowania rysunków. Niemal wszystkie tworzone funkcje, są sugestiami użytkowników. Ponadto biblioteka jest powiększana każdego dnia.

Funkcje

Biblioteka

Rozbudowana biblioteka ze zoptyma-lizowanymi blokami sprawia, że two-rzenie rysunków jest jeszcze szybsze:

 • Wybieraj spośród 13000 obiektów, zoptymalizowanych, w taki sposób aby twój rysunek powstał jak naj-szybciej.
 • W zestawie znajduje się baza danych zawierająca informacje o każdym bloku, takie jak waga i moc np. oświetlenia.
 • Wstawianie warstw można wstępnie zdefiniować dla każdego bloku za pomocą łatwego w użyciu pliku kon-figuracyjnego
 • Dodawaj swoje własne kategorie i bloki do biblioteki.

Zliczanie

Użyj komendy COUNTLIST żeby pokazać listę z wszystkimi informacjami, które są potrzebne, takimi jak waga, moc np. oświetlenia, opis i numer produktu. Jeśli rysunek jest zadowalający – wyeksportuj COUNTLIST do arkusza kalkulacyjnego i zapisz, aby użyć jej w przyszłości.

Edytor bloków

Edytuj bloki za pomocą wbudowanego, niestandardowego edytora bloków. Bloki zostają otwarte w nowym dokumencie, dając pełen zestaw narzędzi do ich zmiany, jak tylko chcemy. Proste kliknięcie przycisku zapisu wprowadza zmiany do całego rysunku i zamyka blok albo kliknięcie update wprowadza zmiany i daje możliwość sprawdzenia ich przed zamknięciem edytora.

Przesuń i kopiuj

Z przeprojektowanymi komendami move i copy można obracać elementy w trakcie dodawania. Wpisz X lub Y, aby obrócić obiekt o 90 ° w 3D, lub naciśnij klawisz F9, aby obrócić obiekt o 45 ° wokół osi Z. Możesz nawet przytrzymać klawisz Ctrl, aby obrócić o niestandardowy kąt.

Chcesz szybciej? Użyj poleceń CX / CY / CZ lub MX / MY / MZ, aby szybko przenieść lub skopiować obiekt na podaną odległość.

To, może jeszcze szybciej? Spróbuj komend CXFast/CYFast/CZFast lub Ctrl + strzałka kierunkowa, aby skopiować obiekt na odległość wcześniej ustaloną przy pomocy polecenia SETCXY, która jest zachowana w programie. Po przejściu do rysunku z różnymi jednostkami, odległość zostanie przeliczona, tak żeby użytkownik o nic nie musiał się martwić.

Znajdź bloki

Dzięki poleceniom wielokrotnego wyboru możesz teraz łatwo wybrać tylko te elementy, których potrzebujesz. Wybierz bloki według nazwy, definicji atrybutów lub pozwól programowi zdecydować, które bloki są dostatecznie podobne do wybranego przez Ciebie, na podstawie jego nazwy i właściwości.

Nie możesz znaleźć bloku? Użyj polecenia SCFINDBLOCK, aby podświetlić blok odpowiadający ciągowi wyszukiwania (lub jego części), nawet jeśli jest zagnieżdżony w innym bloku.

I wiele więcej

 • Dynamiczne obracanie bloku/bloków;
 • Tworzenie szyku po krzywej i edytowanie jego własności w czasie rzeczywistym;
 • Uproszczone wyrównywanie (Align) i rozmieszczanie (Distribute), żeby były szybsze i łatwiejsze;
 • Zamiana powierzchni 3D na polilinię;
 • Renderowanie wszystkich oprócz wybranych bloków jako uproszczone kostki, aby przyspieszyć rysowanie;
 • Konfigurowalne widoki planarne i izometryczne. Kąt widzenia izometrycznego można zmienić zgodnie z własnymi preferencjami;
 • Zastępowanie bloku rysunkiem .dwg albo przedefiniowywanie wszystkich bloków w rysunku na wszystkie bloki z drugiego rysunku.

Zainteresowała Cię powyższa funkcjonalność?

Udzielimy Ci szczegółowych informacji!

Skontaktuj się z nami!

Filmy instruktażowe: