Nakładka TeKAD umożliwia tworzenie rysunków konstrukcji stalowych poprzez wstawianie typowych profili stalowych oraz opisów pozwalających na tworzenie zestawień masy stali i powierzchni malowania.

Dla konstrukcji drewnianych wprowadzono analogiczne rozwiązania pozwalające na wstawienie przekrojów drewnianych oraz tworzenie zestawień ilości drewna.

TeKAD jest zbiorem procedur napisanych w języku programowania – Autolisp.

Główne cechy programu:
 • stworzony przez konstruktora budowlanego;
 • możliwość pracy w różnych środowiskach CAD;
 • obsługa głównie przez skróty klawiszowe;
 • liczne funkcje opisowe kontrolujące style tekstów, wymiarów, bloków itp.;
 • szereg funkcji pozwalających na tworzenie rysunków zbrojeniowych;
 • funkcje testujące spójność narysowanego zbrojenia minimalizujące powstanie błędów;
 • automatyczne numerowanie pozycji zbrojeniowych i kontrola ich spójności;
 • szybki wykaz stali zbrojeniowej;
 • współpraca z programem ABC Płyta w rysowaniu zbrojenia płyt żelbetowych – program wykorzystuje wczytane wyniki do tworzenia zbrojenia i weryfikuje poprawność stworzonych rozkładów na podstawie wczytanych wyników ABC;
 • wspomaga tworzenie dokumentacji konstrukcji stalowych poprzez liczne biblioteki profili stalowych, opisy pozycji i wykazy materiałowe;
 • wspomaga tworzenie dokumentacji konstrukcji drewnianych i pozwala na tworzenie wykazów materiałowych.

Konstrukcje zbrojeniowe

Podstawowym przeznaczeniem programu TeKAD jest wspieranie tworzenia rysunków konstrukcji zbrojeniowych.

Bloki / Opisy / Warstwy

Nakładka zawiera szereg procedur upraszczających i przyśpieszających tworzenie nowych obiektów i opisów występujących przy tworzeniu rysunków budowlanych tzn. tworzenie warstw, stylów tekstowych, wstawianie bloków itp

Ciągle rozwijany

Program powstaje od roku 2001 i jest nadal rozwijany zależnie od potrzeb użytkowników. Głównym celem programu jest skrócenie czasu trwania tworzenia dokumentacji, zminimalizowanie błędów rysunkowych (zastosowanie odpowiednich funkcji testowych) oraz stworzenie jasnej, czytelnej i spójnej dokumentacji.

 

Stworzony przez konstruktora

TeKAD nie posiada wersje trialowej ani studenckiej. Stworzony został przez czynnego projektanta konstrukcji wykonującego projekty wykonawcze i budowlane. Długoletnie użytkowanie programu, wprowadzenie licznych poprawek wynikających z konkretnych sytuacji wykonawczych i uwag użytkowników pozwoliło stworzyć wydajne narzędzie przydatne w codziennej pracy asystenta projektanta konstrukcji.

Podręcznik użytkownika

Aby poznać nakładkę TeKAD skontaktuj się z Nami.

W dziale Dokumentacja znajduje się podręcznik instalacji i użytkowania nakładki: PODRĘCZNIK.

ILUSTRACJE