MBUTTONPAN – trzeci przycisk myszy

Zmienna systemowa MBUTTONPAN steruje zachowaniem trzeciego przycisku myszy (rolki): 0 – wyłączony PAN (przesuwanie obrazu przy pomocy “łapki”) 1 –

PLINEGEN – wierzchołki linii

Zmienna systemowa PLINEGEN steruje sposobem generowania linii (o wzorze innym niż ciągły) na wierzchołkach: Aby zmienić wartość zmiennej systemowej wprowadzać