CURSORSIZE – wielkość krzyża nitkowego

Zmienna systemowa CURSORSIZE określa wielkość krzyża nitkowego jako procent wielkości ekranu. Dopuszczalne wartości są od 1 do 100. Po ustawieniu wartości 100, krzyż nitkowy będzie zajmował cały obszar roboczy.

ZOOMWHEEL – powiększenie podczas przewijania

Zmienna systemowa ZOOMWHEEL staruje kierunkiem powiększania podczas przewijania kółkiem myszki: 0 – przewijanie kółkiem w przód powoduje powiększenie, przewijanie kółkiem w tył powoduje pomniejszenie. 1 – przewijanie kółkiem w przód powoduje pomniejszenie, przewijanie kółkiem w tył powoduje powiększenie.

MBUTTONPAN – trzeci przycisk myszy

Zmienna systemowa MBUTTONPAN steruje zachowaniem trzeciego przycisku myszy (rolki): 0 – wyłączony PAN (przesuwanie obrazu przy pomocy “łapki”) 1 – wyłączony PAN (przesuwanie obrazu przy pomocy “łapki”)

PLINEGEN – wierzchołki linii

Zmienna systemowa PLINEGEN steruje sposobem generowania linii (o wzorze innym niż ciągły) na wierzchołkach: Aby zmienić wartość zmiennej systemowej wprowadzać w wierszu poleceń: PLINEGEN, a następnie wybierz wartość 0 lub 1.