FAQ Category Zmienne Systemowe

ZOOMWHEEL – powiększenie podczas przewijania

Zmienna systemowa ZOOMWHEEL staruje kierunkiem powiększania podczas przewijania kółkiem myszki: 0 – przewijanie kółkiem w przód powoduje powiększenie, przewijanie kółkiem w tył powoduje pomniejszenie. 1 – przewijanie kółkiem w przód powoduje pomniejszenie, przewijanie kółkiem w tył powoduje powiększenie.

PLINEGEN – wierzchołki linii

Zmienna systemowa PLINEGEN steruje sposobem generowania linii (o wzorze innym niż ciągły) na wierzchołkach: Aby zmienić wartość zmiennej systemowej wprowadzać w wierszu poleceń: PLINEGEN, a następnie wybierz wartość 0 lub 1.