VBA – instalacja

W sytuacji gdy VBA nie został zainstalowanych w trakcie instalacji aplikacji można doinstalować go “ręcznie”. Instalator powinien znajdować się w lokalizacji: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V19 pl_PL\VBA.

Bricsys Network License Manager – instalacja

Bricsys Network License Manager dla systemu Windows jest oddzielnym programem, aby go pobrać kliknij TUTAJ. Szczegóły dotyczące konfiguracji serwera licencji sieciowej w systemie Windows.

Odległość przyciąganie uchwytów

Uruchom Ustawienia, wyszukaj „Odległość przyciągania uchwytów” lub wpisz w wierszu poleceń ATTRACTIONDISTANCE, a następnie określ nową odległość przyciągania uchwytów.

Automatyczna aktualizacja do kolejnej wersji – skąd pobrać klucz?

Jeżeli oprogramowanie BricsCAD zostało zakupione w opcji All In lub z darmową aktualizacją do kolejnej wersji klucz licencyjny można sprawdzić na swoim koncie na stronie producenta oprogramowania: Przejdź na stronę: Bricsys Wybierz opcję Zaloguj w górnym prawym rogu ekranu:  

Jednostki kątowe – jak je zmienić?

Uruchom Ustawienia, wyszukaj „Jednostki kątowej” lub wpisz w wierszu poleceń AUNITS (0=Stopnie dziesiętne, 1=Stopnie/Minuty/sekundy, 2=Grady, 3=Radiany, 4=Jednostki miary).

CURSORSIZE – wielkość krzyża nitkowego

Zmienna systemowa CURSORSIZE określa wielkość krzyża nitkowego jako procent wielkości ekranu. Dopuszczalne wartości są od 1 do 100. Po ustawieniu wartości 100, krzyż nitkowy będzie zajmował cały obszar roboczy.

ZOOMWHEEL – powiększenie podczas przewijania

Zmienna systemowa ZOOMWHEEL staruje kierunkiem powiększania podczas przewijania kółkiem myszki: 0 – przewijanie kółkiem w przód powoduje powiększenie, przewijanie kółkiem w tył powoduje pomniejszenie. 1 – przewijanie kółkiem w przód powoduje pomniejszenie, przewijanie kółkiem w tył powoduje powiększenie.