Aktualizacja licencji BricsCAD

Użyj ten procedury aby przeprowadzić zmianę klucza licencyjnego po zakupie aktualizacji oprogramowania.

  • Uruchom program BricsCAD i przejdź do zakładki Pomoc/Menadżer Licencji… lub uruchom polecenie LICENSEMANAGER

  • W oknie Menadżer Licencji Bricsys kliknij na Widok Detali lub Szczegóły… (wersja V18 i starsze)

 

UWAGA Okno Menadżera Licencji może się różnić w zależności od wersji programu BricsCAD.

  • W oknie Informacje licencjonowania wybierz opcję Zmiana

  • W oknie Aktywuj BricsCAD wprowadź nowy klucz licencyjny i kliknij OK.

  • Po prawidłowej aktywacji program wyświetli komunikat:

oraz