Aktywacja licencji BricsCAD

Po zakupie BricsCAD otrzymasz Klucz licencyjny, w celu rejestracji oprogramowania konieczna jest jego Rejestracji. W celu rejestracji komputer powinien być połączony z Internetem. Uruchom BricsCAD jako Administrator (w przypadku braku domyślnych uprawnień kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę BricsCAD na Pulpicie i wybierz Uruchom jako Administrator).

  • W oknie BricsCAD Launcher kliknij na Aktywuj licencję.

  • Wprowadź Klucz licencyjny i kliknij OK.

  • Po prawidłowej aktywacji program wyświetli komunikat:

  • Aplikacja jest gotowa do użycia.