Odległość przyciąganie uchwytów

Uruchom Ustawienia, wyszukaj „Odległość przyciągania uchwytów” lub wpisz w wierszu poleceń ATTRACTIONDISTANCE, a następnie określ nową odległość przyciągania uchwytów.