W związku z zapotrzebowaniem ze strony klientów na szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania BricsCAD, nasza firma uruchomiła autoryzowane przez głównego dystrybutora, centrum szkolenia dotyczącego projektowania w środowisku BricsCAD. Szkolenia będą się odbywały w trybach:

 • podstawowym,
 • indywidualnym,
 • grupowym;

Zakres szkolenia

 • zapoznanie się z programem BricsCAD Lite – elementy okna, sposoby wydawania poleceń
 • zapoznanie z zasadami rysowania – posługiwanie się myszą, klawiaturą, skróty klawiaturowe
 • zapoznanie z ważniejszymi poleceniami programu – rysowanie obiektów, edycja rysunku, operowanie rysunkiem
 • tworzenie i edycja bloków oraz bloków z atrybutami
 • wykorzystywanie zewnętrznych odnośników
 • używanie obszaru modelu i papieru
 • ćwiczenia rysunkowe
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów kursantów

Szkolenia trwają 2 dni po 5,5 godzin. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej w siedzibie naszej firmy Datacomp Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy Gen. H. Dąbrowskiego 24. Termin oraz godziny szkolenia są ustalane po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wpłata na 3 dni przed szkoleniem odpowiedniej kwoty na konto:
Numer konta Raiffeisen Bank Polska S.A.
16 1750 1048 0000 0000 1129 5835

W razie nieobecności uczestnika na szkoleniu centrum szkoleniowe nie zwraca w takim przypadku kosztów.

Ramowy program szkolenia:

SZKOLENIE BricsCAD 2D

Zakres:

1. Zapoznanie z środowiskiem pracy:
• podstawowe zasady CAD
• zapoznanie z interfejsem
• komunikacja użytkownika z programem
• zarządzanie plikiem DWG

2. Poruszanie po programie:
• metody wyboru poleceń
• menu kontekstowe, omówienie architektury poleceń
• posługiwanie się myszą, okno właściwości obiektu

3. Tworzenie podstawowych obiektów 2D:
• tworzenie nowego rysunku
• tworzenie warstw
• zapisywanie rysunku
• zamykanie programu

4. Stworzenie nowego rysunku:
• współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe
• tworzenie obiektów geometrycznych
• podstawowa modyfikacja obiektów
• zarządzanie właściwościami
• techniki konstrukcyjne

5. Techniki konstrukcyjne:
• zaawansowane techniki konstrukcyjne

6. Obiekty tekstowe:
• zapoznanie z możliwościami
• tworzenie styli tekstu

7. Kreskowanie:
• zapoznanie z poleceniem

8. Wymiarowanie:
• zapoznanie z możliwościami
• ustawienia stylu wymiarowania

9. Drukowanie:
• zapoznanie z możliwościami

10. Bloki i atrybuty:
• opis możliwości
• wykonanie ćwiczeń

11. Zewnętrzne odnośniki XREF:
• omówienie możliwości
• dodawanie, zarządzanie

12. Obrazy rastrowe:
• omówienie możliwości
• dodawanie, zarządzanie

13. Praca na arkuszach:
• tworzenie, ustawienia

14. Wydruk rysunku:
• przygotowanie, drukowanie

SZKOLENIE BricsCAD 3D

Zakres:

1. Wprowadzenie do modelowania 3D:
• bryły i powierzchnie,
• obrót i wyciągnięcie
• działania Boolowskie

2. Zmiana widoku 3D:
• zmiana i zapisywanie widoków
• operowanie myszą

3. Układu współrzędnych:
• GUW i LUW
• tworzenie, zmiana i zarządzanie układem współrzędnych

4. Modele liniowe i powierzchniowe:
• zapoznanie się z narzędziami

5. Modele Bryłowe:
• zapoznanie się z narzędziami

6. Generowanie rzutów
• zapoznanie się z narzędziem rzutowania

7. Tworzenie animacji:
• zapoznanie się z narzędziem

8. Wiązania geometryczne:
• zapoznanie się z narzędziami

9. Wiązania wymiarowe:
• zapoznanie się z narzędziami

10. Złożenia mechaniczne
• edycja elementu złożenia
• wstawianie tabeli elementów
• tworzenie opisu złożenia