BricsCAD V18: Co nowego?!

25 października 2017 roku Bricsys zaprezentował nową wersję popularnego programu do projektowania oraz modelowania CAD: BricsCAD V18.
Spotkanie użytkowników CAD oraz BIM w tym roku odbywało się

w Paryżu, konferencja ta jest okazją do wymiany doświadczeń oraz daje możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach oraz szkoleniach.

BricsCAD V18 jest dostępny w trzech podstawowych wersjach:

Classic
Projektowanie 2D
Pro
Modelowanie 3D Rendering
Platinum
Zaawansowane Modelowanie 3D Rendering
 • wszystkie znane funkcje CAD
 • możliwość wczytania LISP z obsługą vl, vlr, vla i vlax
 • połączenie z chmurą Bricsys 24/7
 • licencja wieczysta
 • elastyczny systemem licencjonowania
 • wszystkie znane funkcje CAD
 • możliwość wczytania LISP z obsługą vl, vlr, vla i vlax
 • połączenie z chmurą Bricsys 24/7
 • licencja wieczysta
 • elastyczny systemem licencjonowania
 • modelowanie bezpośrednie 3D
 • rendering
 • współpraca z zewnętrznymi aplikacjami np. Ventpack, GA Znaki

Opcjonalnie: BricsCAD Communicator

 • wszystkie znane funkcje CAD
 • możliwość wczytania LISP z obsługą vl, vlr, vla i vlax
 • połączenie z chmurą Bricsys 24/7
 • licencja wieczysta
 • elastyczny systemem licencjonowania
 • modelowanie bezpośrednie 3D
 • rendering
 • współpraca z zewnętrznymi aplikacjami np. Ventpack, GA Znaki
 • tworzenie wiązań 3D
 • moduł do rozpoznawanie Intencji Projektowych
 • modelowanie z wykorzystaniem komponentów
 • modelowanie deformacji
 • porównywarka modeli 3D

Opcjonalnie: BricsCAD Communicator, BricsCAD Sheet Metal oraz BricsCAD BIM

BricsCAD V18 jest dostępny w trzech podstawowych wersjach:BricsCAD Communicator zapewnia wsparcie dla wysokiej jakości wymiany danych 3D pomiędzy głównymi formatami CAD. Ułatwia import i eksport danych 3D CAD w tym z formatów neutralnych (np. STEP i IGES), MCAD (np. CATIA, Inventor, SolidWorks) oraz innych.BricsCAD Sheet Metal to opcjonalny dodatek służący do tworzenia części arkusza blachy przy użyciu najbardziej intuicyjnych technik modelowania bezpośredniego 3D. BricsCAD BIM – Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych informacji o projektowanym budynku. Format IFC pozwalający na płynny transfer informacji pomiędzy architektem, konstruktorem, wykonawcą i inwestorem.
Poniżej kilka nowości, które pojawiły się w BricsCAD V18:

 • BricsCAD V18 w pełni obsługuje format DWG 2018. Teraz Twoje rysunki będą kompatybilne z innymi aplikacjami CAD w zakresie otwierania jak i zapisu.
 • CZYSTYEKRAN – funkcja służąca do zmaksymalizowania okna roboczego wraz z wierszem poleceń przy jednoczesnym ukryciu wstążki, paneli dokowanych, pasków narzędzi, paska stanu oraz menu. Obszar roboczy można powiększyć za pomocą polecenia CzystyEkranWłącz lub skrótu klawiaturowego CTRL+0.
 • WIDOKI PRZYCIĘĆ – widoki przekrojów mogą być przycinane w czasie rzeczywistym i mogą być ustawione inaczej dla każdego rzutu. Widoki przekrojów mogą być drukowane w widoku przyciętym.
 • PRZEGLĄDARKAZAWARTOŚCIOTWARTA za jej pomocą użytkownik może w bardzo prosty sposób z wykorzystaniem Drag and Drop kopiować obiekty pomiędzy rysunkami.
 • BricsCAD V18 umożliwia niesamowicie szybkie porównywanie rysunków DWG. Wykorzystując polecenie DWGPORÓWNAJużytkownik może porównać dwie wersje rysunku. Program automatycznie wyszuka różnice między nimi, to od użytkownika zależy, które zmiany mają zostać wprowadzone, a które nie:


Rysunki DWG zwierają coraz więcej bloków. BricsCAD V18 generuje podgląd 50x szybciej niż inne aplikacje CAD dostępne na rynku. Dzięki temu przejścia pomiędzy widokami 3D są płynne.
A to tylko niektóre nowości w BricsCAD V18.