Gis2Cad to jedyny na rynku program łączący w sobie funkcjonalności najpopularniejszych aplikacji gisowych typu QGIS, Spatial Manager, z narzędziami usprawniającymi pracę geodetów i projektantów – bezpośrednio w Twojej ulubionej platformie CAD.

Podstawowe cechy oprogramowania:

 • Import danych przestrzennych
  – program umożliwia import do CAD mapy w formacie GML, ESRI Shapefile, GeoJSON
  – import do CAD numerycznego modelu terenu (NMT) w formacie LandXML, ESRI Grid
  – import do CAD zbiorów współrzędnych z 15 najpopularniejszych formatów danych i wyświetlenie ich w postaci punktów, tekstów, symboli itp.
  – import do CAD rastrów (plików graficznych) w ponad 30 najpopularniejszych formatach.
 • Analiza danych przestrzennych
  Gis2Cad dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do wykonywania analiz przestrzennych z obiektami wektorowymi na rysunku CAD i dołączonymi do nich danymi (atrybutami).
  Operacje analizy przestrzennej można wykonywać na kombinacji baz danych, warstw, obiektów rysunkowych wskazanych na rysunku CAD oraz ich cech lub przy użyciu zaawansowanych zapytań selekcyjnych programu.
  Wyselekcjonowane w ten sposób obiekty mogą zostać poddane różnego rodzaju operacjom edycyjnym i raportowaniu.
 • Obsługa plików rastrowych
  Program posiada najbardziej zaawansowane narzędzia do wstawiania (georeferencja), kalibracji (wpasowania) i edycji rastrów w CAD. Operacje na rastrach wykonasz znacznie szybciej niż z wykorzystaniem innych narzędzi.
 • Pobieranie danych z TMS/WMS/WMTS/WFS
  Umożliwia wykorzystanie danych zawartych na publicznych i prywatnych serwisach map internetowych bezpośrednio w CAD. Program pobiera i wstawia w CAD dane w postaci:
  – map (raster, wektor)
  – numerycznego modelu terenu
  – danych opisowych
  Poza predefiniowaną listą najpopularniejszych platform mapowych jak Geoportal, Google Maps, OpenStreetMap itd., umożliwia dodawanie innych serwisów TMS/WMS/WMTS za pomocą wygodnego kreatora.
 • Obsługa modeli 3D
  Umożliwia tworzenie, importowanie i pobieranie z geoportal.gov.pl numerycznego modelu terenu (NMT) do CAD oraz na wykorzystanie go do przeprowadzania różnego rodzaju operacji, takich jak np.:
  – automatyczne generowanie profili i przekrojów terenu
  – obliczanie objętości mas ziemnych
  – analiza ukształtowania terenu
 • Tworzenie profili i przekrojów
  Gis2Cad posiada wysoce zaawansowane narzędzie do tworzenia profili i przekrojów ukształtowania terenu. Do określenia parametrów przekroju/profilu program wykorzystuje dane w postaci zbiorów współrzędnych, numerycznego modelu terenu (NMT) oraz informacji dot. ukształtowania terenu pochodzących z serwisu geoportal.gov.pl. Rysunki przekrojów generowane są w CAD.
  Szczególną cechą tego narzędzia jest to, że przy wykorzystaniu NMT rysunek przekroju/profilu wraz z odpowiednimi opisami może być generowany w pełni automatyczne – wymaga jedynie wskazanie linii przebiegu przekroju.
 • Przetwarzanie map numerycznych
  Umożliwia zautomatyzowanie masowej edycji map numerycznych. Z pomocą inteligentnych narzędzi edycyjnych w prosty sposób dostosujesz treść każdej mapy do swoich potrzeb. Dzięki funkcjonalnościom Gis2Cad proces uczytelniania i korekcji map staje się wygodny i efektywny.
 • Eksport danych przestrzennych
  Umożliwia eksport wykonanych w CAD opracowań do różnego rodzaju formatów wymiany danych przestrzennych, a w tym:
  – eksport z mapy CAD do formatu GML, ESRI Shapefile, GeoJSON, Google Earth KML,
  – eksport zbiorów współrzędnych do 13 najpopularniejszych formatów danych,
  – zapis rastrów do ponad 30 najpopularniejszych formatów danych graficznych wraz z zapisem georeferencji.

Kompatybilność

Gis2Cad w pełni współpracuje ze wszystkimi popularnymi platformami CAD, a w tym przede wszystkim: BricsCAD PRO (od wersji V6), AutoCAD* (od wersji 2000 do najnowszej, ) i inne.

* AutoCAD LT – tylko z programem LT Extender lub Cadsta Max