Cennik Fluid Desk

Promocyjne ceny na nakładki Ventpack.

Tylko do 30 listopada 2020 r. możesz skorzystać z promocyjnych cen:

Ventpack 5.0: 4200 zł netto 4990 zł netto

Ventpack 5.0 + Eksplorator Projektu 5.0: 4690 zł netto 6580 zł netto

Ventpack 5.0 + Hydronicpack 5.0: 5500 zł netto 8570 zł netto

Fluid Desk

Ventpack 4 990,00 zł netto
(6 137,70 zł brutto)
Hydronicpack 3 580,00 zł netto
(4 403,40 zł netto)
Eksplorator projektu 1 590,00 zł netto
(1 955,70 zł netto)