BiK Żelbet

Moduł BiK Żelbet przeznaczony jest do sprawnego rysowania konstrukcji żelbetowych.
Jako nakładka na program CAD przyspiesza znacznie proces rysowania, opisywania i zestawiania stali zbrojeniowej. Wprowadzanie komend może odbywać się z klawiatury (również skróty klawiaturowe), menu rozwijalnego lub ikon.

Nowe możliwości w wersji X1:

 • Makro przekrój przez płytę – pozwala na szybkie wygenerowanie detalu przekroju przez płytę żelbetową np. w celu pokazania układu zbrojenia
 • Pręt dystansowy – makrodefinicja pręta dystansowego stosowanego w płytach żelbetowych, tworzony wraz z prętem wyciągniętym o oznaczonych dł. segmentów oraz stosownym opisem umożliwiającym zestawienie stali
 • Pręt powierzchniowy naroże – pomocne przy dozbrajaniu naroży płyty żelbetowej, pręty dozbrojenia zgodne ze standardem prętów powierzchniowych BiKa
 • Aktualizacja rozkładu prętów powierzchniowych – narzędzie do szybkiego odświeżenia rozkładu i opisu prętów powierzchniowych np. w przypadku edycji obrysu strefy
 • Kopiuj pręt powierzchniowy – umożliwia łatwe powielenie rozkładu pręta wraz z obrysem strefy i opisem, skopiowane elementy mogą podlegać późniejszej pełnej edycji, czy zestawieniu
 • Nowe zestawienie siatek – nowy typ zestawienia siatek zbrojeniowych w postaci dynamicznej tabeli programu CAD
 • Nowy rozkład siatek  – rozkład siatek zbrojeniowych jako szyk dynamiczny, prosty i wygodny w użyciu
 • Analiza podobieństwa siatek – przy wstawianiu siatki zbrojeniowej analizowane są istniejące w rysunku siatki, co zapewnia prawidłową numeracje
 • Zmiana położenia opisu pręta – polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis pręta, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu
 • Zmiana położenia grotu opisu pręta
 • Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze – funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy
 • Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych – możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie
 • Grupowanie tabeli – opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali zbrojeniowej
 • Możliwość szybkiego odczytu liczby prętów w rozkładzie podczas opisu pręta widokowego
 • Włączanie/Wyłączanie wypełnienia polilinii

Nowe możliwości w wersji X:

 • Pręty zgodne z EC – nowy, dynamiczny sposób rysowania prętów żelbetowych o zestandaryzowanych kształtach.
 • Zestawienia stali EC – nowe zestawienie stali zbrojeniowej zawierające informacje o długościach poszczególnych segmentów oraz miniaturach prętów.
 • Aktualizacja zestawień żelbetowych – inteligentne zestawienia, pamiętające o obiektach źródłowych, umożliwiające edycję zakresu, wskazanie źródeł oraz regenerację zestawienia.
 • Nowa definicja przegięcia – możliwość zdefiniowania przegięcia pręta widokowego poprzez trzy możliwości: odgięcie i kąt, odgięcie i długość, długość i kąt.

Wymiarowanie

Wymiarowanie prętów oraz pomiar ich długości całkowitej w dowolny sposób. Wymiarowanie bazuje na PN-EN ISO 3766 (met. A-gabarytowo, met. B-osiowo, wymiar rzeczywisty).

Wybór dokładności wymiarowania wyciąganego pręty oraz jego długości całkowitej. Dla wybranej jednostki można wybrać ilość miejsc po przecinku oraz zaokrąglanie do pełnych 5mm (np. 125.6cm lub 125.5cm lub 126cm).

Automatyzacja procesu rysowania

 • Intuicyjny sposób rysowania zbrojenia – trzy sposoby definiowana prętów głównych i strzemion
 • Wybór własnego stylu tworzonej dokumentacji – 6 styli opisów pręta, rysowanie pręta z grubością lub bez itd.
 • Menadżer pozycji do zarządzania elementami żelbetowymi – w zestawieniu widać ile jest pozycji i ile jest w każdej z nich prętów
 • Menadżer zbrojenia do renumeracji, konsolidowania i porządkowania numeracji – zautomatyzowana aktualizacja opisu pręta wraz z aktualizacją jego wyciągniętego schematu
 • Automatyczna rozkładarka strzemion i dowolnych prętów widokowych – pręt w widoku można rzutować na wybrany kierunek, a następnie rozłożyć w max. 3 strefach
 • Łatwe i szybkie polecenie do wstawiania przegięcia pręta

Automatyzacja tworzenia opisów i zestawień

 • Automatyczny opis wszystkich lub tylko niestandardowych średnic gięcia pręta
 • Automatycznie tworzenie zestawienia stali
 • Dokładny opis pod tabelką zestawieniową
 • Automatyczne tworzenie opisów
 • Automatyczne tworzenie opisów powielonych

ILUSTRACJE