Samouczki Sheet Metal

Zachęcamy do zapoznania się z samouczkami dotyczącymi pracy w nakładce Sheet Metal.

Od szkicu do eksportu w systemie CAM

Przetwarzanie wsadowe

Jak oznaczyć kolorami narzędzia

Jak stworzyć model z wyciągniętymi gięciami
Modelowanie złożeń oraz wyciągnięcie gięć

Dzielenie powierzchni grubości na regiony

Parametryczne obiekty - część I
Parametryczne obiekty - część II

Parametryczne obiekty - część trzecia

Parametryczne obiekty - część IV
Parametryzacja modeli arkuszy blach

Dostosowanie zaimportowanych elementów