Maintenance

BricsCAD Maintenance

Maintenance BricsCAD to efektywny sposób na optymalne wykorzystanie licencji BricsCAD, które posiadasz. Dzięki specjalistycznemu wsparciu technicznemu dostępnemu w ramach tej subskrypcji, masz pewność, że zawsze będziesz mieć pomoc w rozwiązywaniu problemów lub odpowiedzi na pytania dotyczące funkcji oprogramowania. Dodatkowo, regularne aktualizacje zapewniane w ramach Maintenance sprawiają, że Twoje oprogramowanie BricsCAD zawsze będzie na bieżąco, wyposażone w najnowsze funkcje, poprawki błędów i usprawnienia. Dzięki temu możesz być pewny, że korzystasz z pełnego potencjału swoich licencji BricsCAD.

Kluczowe wartości Maintenance

Aktualizacja

Regularne aktualizacje oprogramowania BricsCAD. Obejmują nie tylko wprowadzanie nowych funkcji, ale także poprawki błędów oraz optymalizacje wydajnościowe. Dzięki nim użytkownicy mogą nie tylko cieszyć się z nowych możliwości, ale także mieć pewność, że ich doświadczenie z BricsCAD jest jak najbardziej płynne i efektywne. Ponadto, regularne aktualizacje zapewniają kompatybilność z najnowszymi systemami operacyjnymi oraz innymi środowiskami, co umożliwia użytkownikom pracę bez przeszkód i zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi. W ten sposób subskrypcja Maintenance BricsCAD zapewnia nie tylko dostęp do najnowszych funkcji, ale także pewność działania i stabilności oprogramowania.

Wsparcie techniczne

Subskrybenci Maintenance otrzymują priorytetowe wsparcie techniczne od zespołu BricsCAD.

Zapewnia nie tylko szybką i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów czy udzielaniu odpowiedzi na pytania, ale także przyczynia się do zachowania ciągłości pracy. Dzięki temu, gdy użytkownik napotyka na trudności lub pytania dotyczące oprogramowania, może liczyć na natychmiastową reakcję ze strony wyspecjalizowanego zespołu wsparcia technicznego. Ta ciągła dostępność pomocy technicznej eliminuje niepotrzebne opóźnienia w pracy, co z kolei przekłada się na płynne funkcjonowanie firm i zespołów projektowych. Dzięki priorytetowemu wsparciu technicznemu subskrybentów Maintenance, użytkownicy mogą mieć pełną pewność, że nawet w przypadku nieoczekiwanych problemów ich projekty nie ulegną przestojowi.

Wpływaj na rozwój BricsCAD

Jako posiadacz subskrypcji Maintenance, masz uprawnienie do zgłaszania błędów w programie oraz proponowania nowych funkcji.
Dzięki możliwości raportowania błędów, użytkownicy mogą aktywnie uczestniczyć w doskonaleniu produktu, przyczyniając się do jego stabilności i poprawy jakości. Każde zgłoszenie błędu jest szczegółowo analizowane przez zespół programistów i inżynierów, którzy starają się jak najszybciej znaleźć rozwiązanie i wprowadzić poprawkę.
Z kolei sugestie dotyczące nowych funkcji są również mile widziane i mogą być zgłaszane przez użytkowników. Pomysły i potrzeby użytkowników są systematycznie oceniane przez zespół produktowy, który decyduje, które propozycje zostaną wdrożone w kolejnych wersjach oprogramowania. Dzięki temu procesowi BricsCAD stale ewoluuje i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań swoich użytkowników.

Cennik

Co zyskujesz z Maintenance

Korzyści Planu MaintenanceBezZ
Dostęp do Centrum Pomocy
Dostęp do Forum
Dostęp do platformy Learningowej
Dostęp do mniejszych aktualizacji (W ramach tej samej wersji)
Wszystkie większe aktualizacje (w tym do wersji v25!)
2-dniowa priorytetowa odpowiedź wsparcia
Pomoc wykwalifikowanych ekspertów
Wsparcie dla trzech najnowszych wersji
Możliwość wysyłania do Producenta propozycji usprawnień oraz nowe funkcje
Dostęp do zastrzeżonych wtyczek Bricsys