GA Przepustowość

GA Przepustowość to narzędzie generujące formularze obliczeniowe dla przepustowości skrzyżowań. Aplikacja działa jako nakładka na program BricsCAD PRO. Główne cechy nakładki:

  • Obliczenia na podstawie metody GDDKiA 2004;
  • Obliczenia przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub bez;
  • Obliczenia przepustowości rond;

Opis podstawowych narzędzi programu GA Przepustowość:

Skrzyżowanie

Proces projektowania zaczynamy od definicji skrzyżowania. Podajemy nazwę, opis oraz wybieramy typ skrzyżowania od którego zależą późniejsze etapy projektowania.

Wloty

W trakcie definicji wlotu należy podać jego nazwę opis, orientację pozostałe parametry w zależności od wybranej metody. Zestawienie wlotów można zapisać do formatów docxlshtml, bądź wstawić w formie bloku do projektu, a kolumny tabeli można filtrować, sortować oraz włączać i wyłączać do wydruku.

Pasy

Okno menadżera pasów posiada zbliżoną funkcjonalność jak menadżer wlotów. W zależności o typu skrzyżowania dostępne są dodatkowe moduły trajektorii. Parametry pasów można modyfikować bezpośrednio z poziomu okna menadżera. Tak jak w przypadku wlotów, parametry pasów maja znaczenie, przy obliczaniu przepustowości.

Sygnalizatory

Wstawienie wybranego sygnalizatora do projektu wg. parametrów takich jak: typ skrzyżowania, rodzaj, grupa sygnalizacyjna, nazwa, stan i innych. Do sygnalizatorów dodajemy trajektorie oraz linie zatrzymania.

Metoda średnich odstępów czasowych

Oprócz metod obliczania przepustowości według GDDKiA, program posiada uproszczoną metodę: „Średnich odstępów czasowych” (dostępna również w GA Sygnalizacja).

Formularz przepustowości

Okno edycji formularza składa się z podglądu aktualnych wartości formularza, tabeli umożliwiającej edycję wartości oraz okna konsoli wyświetlającej informacje dotyczące otwartego formularza.

Tabela przepustowości

Po dodaniu nowej tabeli przepustowości rozpoczęte zostaje generowanie formularzy. Liczba oraz rodzaj formularzy uzależniony jest od rodzaju wybranej metody oraz typu skrzyżowania, a także od parametrów konkretnego skrzyżowania.

Tabele natężenia

Dodając tabelę natężenia, należy wybrać skrzyżowanie oraz metodę obliczeniową, w oparciu o te dane generowany jest pusty szablon tabeli, który następnie wstawiany jest do projektu w formie bloku.

GA Przepustowość – Skrzyżowania wirtualne – Sygnalizacja wahadłowa

ILUSTRACJE