CP-Symbols Architectural

CP-Symbols Architectural to nakładka na program BricsCAD PRO zawierająca obszerny zestaw symboli oraz znormalizowanych elementów ułatwiający pracę każdemu projektantowi oraz architektowi. CP-Symbols jest biblioteką bezpośrednio zintegrowaną z aplikacją BricsCAD i posiada intuicyjny przyjazny dla użytkownika interfejs. Dodatkowo CP-Symbols zawiera zestaw poleceń ułatwiający projektowanie.

Moduł CP-Symbols Architectural zawiera następujące biblioteki:

 • CP-Symbols Architectural – Stolarka budowlana
 • CP-Symbols Architectural – Wyposażenie wnętrz
 • CP-Symbols Architectural – Symbole i oznaczenia
 • CP-Symbols Architectural – Plany ewakuacyjne i bhp
 • CP-Symbols – Diagramy, schematy blokowe

Moduł jak i poszczególne biblioteki mogą być kupione osobno lub w postaci pakietu tzw. CP-Symbols Suite.
CP-Symbols jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP, Vista, 7, 8, 10 i może być zainstalowany na BricsCAD począwszy od wersji V4.

Opis bibliotek dostępnych w module CP-Symbols Architectural:

CP-Symbols Architectural – Stolarka budowlana

Zawiera najważniejsze elementy budowlane (okna i drzwi) dostosowane do projektowania rzutów i elewacji.

W bibliotece Architectural – Stolarka budowlana znajdują się następujące kategorie symboli:

 • okna (rzut oraz widok m.in. okna – jednodzielne, dwudzielne oraz trójdzielne),
 • drzwi (rzut – m.in. drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne; widok – zewnętrzne, wewnętrzne, balkonowe).

CP-Symbols Architectural – Wyposażenie wnętrz

Zawiera obszerną bazę elementów wyposażenia wnętrz, w tym: mebli, przyborów sanitarnych, urządzeń AGD itp.

W bibliotece Architectural – Wyposażenie wnętrz znajdują się następujące kategorie symboli:

 • meble ogólne (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – m.in. łóżka, szafy, biurka),
 • wyposażenie kuchni (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – m.in. półki ścienne, kredensy),
 • wyposażenie łazienki (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – m.in. wieszaki na ręczniki, wentylatory łazienkowe, lustra),
 • oświetlenie (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – m.in. kinkiet, lampy wiszące, lampy biurkowe),
 • inne wyposażenie (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – m.in. dywany, wazony, kominki, nawilżacze powietrza),
 • meble i wyposażenie RTV (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – m.in. telewizory, odtwarzacze CD/DVD, półki RTV),
 • zestawy mebli (m.in. stół z krzesłami, zestaw do biura),
 • przybory – norma (m.in. miski ustępowe, pisuary),
 • przybory – inne (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – m.in. wanny, brodziki, umywalki, zlewozmywaki, bidety),
 • urządzenia (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – m.in. okapy kuchenne, lodówki),
 • ppoż. (m.in. hydranty),
 • przewody, przepusty,
 • rośliny (dostępne są widoki z góry oraz z przodu – rośliny doniczkowe, róże, byliny, drzewa i krzewy iglaste, krzewy liściaste).

CP-Symbols Architectural – Symbole i oznaczenia

Zawiera najważniejsze symbole oznaczeń wykorzystywanych na rysunkach architektonicznych, w tym: oznaczenia pomieszczeń, oznaczenia stolarki budowlanej, strzałki, koty wysokościowe itp.

W bibliotece Architectural – Symbole i oznaczenia znajdują się następujące kategorie symboli:

 • definiowanie pomieszczeń,
 • oznaczenie poziomu,
 • oznaczenie stolarki,
 • symbole topograficzne,
 • strzałki,
 • wejścia (m.in. wejście na poziomie zerowym lub powyżej, wejście poniżej poziomu zerowego),
 • nachylenie terenu.

CP-Symbols Architectural – Plany ewakuacyjne i bhp

Zawiera wszystkie symbole niezbędne do projektowania planów ewakuacyjnych, ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W bibliotece Architectural – Plany ewakuacyjne i bhp znajdują się następujące kategorie symboli:

 • ISO 7010 (symbole ewakuacyjne, symbole ppoż., symbole nakazu, symbole zakazu, symbole ostrzegawcze),
 • ISO 23601 (m.in. postępowanie w przypadku pożaru, postępowanie przy wypadkach),
 • DIN (symbole zakazu, symbole nakazu, symbole ostrzegawcze, symbole ewakuacyjne, symbole ppoż., DIN 4066, znaki informacyjne i oznaczenia substancji chemicznych),
 • ASR A1.3 (m.in. tabelka A3, tabelka A4, legendy),
 • PN-92/N-01256 (symbole ppoż., ewakuacyjne, ochrona i higiena pracy, techniczne środki przeciwpożarowe),
 • ochrona i higiena pracy (nalepki ostrzegawcze ADR, tablice urządzeń elektrycznych, znaki informacyjne i oznaczenia substancji chemicznych, tablice budowlane, znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego),
 • ÖNORM,
 • LVS (symbole zakazu, symbole ostrzegawcze, symbole ewakuacyjne, symbole ppoż. i zakazu, znaki nakazu, inne),
 • NORSOK (znaki bezpieczeństwa, znaki pożarowe, znaki ostrzegawcze, znaki informacyjne, znaki zakazu, znaki nakazu, etykiety ostrzeżenia-niebezpieczeństwa, inne),
 • Symbole Informacji Publicznej (m.in. otwieranie/zamykanie poręczy zabezpieczającej),
 • graficzne znaki manipulacyjne (m.in. dopuszczalna masa piętrzenia, chronić przed nagrzaniem),
 • ISO 6790 – Plany ppoż. (symbole, oznaczenia, arkusz krajowy).

CP-Symbols Diagramy, schematy blokowe

Zawiera symbole wykorzystywane w schematach blokowych wielu branż.

W bibliotece Diagramy, schematy blokowe znajdują się następujące kategorie symboli:

 • algorytmy (symbole podstawowe, pętle i przetwarzanie danych, urządzenia wejścia/wyjścia, dane i pamięć, określenie relacji, dodatkowe),
 • schematy funkcyjne (symbole – m.in. działanie, krok początkowy, rozkaz; człony sygnałowe – m.in. załączenie, wyłączenie, człon czasowy),
 • sieci komputerowe (sieci komputerowe – m.in. skaner, gniazdo, terminal komputerowy; lokalizacja sieci, serwery, serwery montowane na stojakach, inne – m.in. fax, telefon komórkowy),
 • BPMN – Notacja i Model Procesu biznesowego (zdarzenia, bramki, czynności, znaczniki czynności, typy zadań, dane),
 • osoby,
 • inne (m.in strzałki, skrzyżowania),
 • relacje podmiotów (m.in. jeden do wielu, zero do jednego),
 • przykłady (schemat sieci, algorytm równania kwadratowego, schemat funkcyjny, schemat blokowy: elektryczny, blokowy schemat technologiczny, schemat BPMN).

Program CP-Symbols zawiera również ogólne polecenia:

 •  Linie (przewody) – funkcja ta pozwala rysować jednokreskowe przewody oraz linie w widoku schematycznym.
 •  Ramki i tabelki – zawiera bibliotekę podstawowych ramek i tabelek rysunkowych.
 •  Atrybuty i opisy – służy do edycji wartości atrybutów jednego lub wielu symboli.
 •  Zestawienia materiałów – służy do tworzenia zestawień z elementów użytych na rysunku.

ILUSTRACJE