System komputerowy metriCAD to profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza prace związane z przygotowaniem przedmiaru oraz podnosi jego jakość. Jest to system przeznaczony dla kosztorysantów, architektów i projektantów . Właściwie wykonany przedmiar robót jest podstawą dobrze opracowanego kosztorysu. Jest on najbardziej pracochłonnym elementem procesu wyceny oraz najczęstszym źródłem błędów występujących w kosztorysie. Należy pamiętać, że jedną z głównych przyczyn nieprawidłowego ustalenia wartości robót są błędy w określeniu ilości robót . Od prawidłowego ustalenia tej ilości w znacznym stopniu zależy jakość całej dokumentacji kosztorysowej.

Główne cechy metriCAD

  • Samodzielny
  • Profesjonalny
  • Intuicyjny

metriCAD 2 to narzędzie, które ułatwia i przyspiesza pracę oraz podnosi jakość wykonanego przedmiaru.

System jest przeznaczony dla kosztorysantów, architektów i projektantów.

Program umożliwia wykonanie przedmiarów:

  • liniowych (pomiar linii, polinii, łuków)
  • powierzchniowych (na płaszczyźnie i poza nią)
  • objętościowych i ilościowych (np. zliczanie punktów)
  • specjalistycznych (np. przedmiar dachu, przedmiar schodów).

Podstawą sporządzenia przedmiaru jest dokumentacja elektroniczna w formacie pliku *.DWG, *.DXF lub w postaci podkładów rastrowych. W tym ostatnim przypadku zarówno dokładność obliczeń, jak i funkcjonalność będą mniejsze w porównaniu z dokumentacją w formatach wektorowych.

Podczas pracy z programem użytkownik ma możliwość zmiany jednostki, w jakiej zmierzone zostały obiekty przedmiarowe, w stosunku do istniejącego rysunku dokumentacji. Każdy rodzaj przedmiaru jest zapisywany na odpowiednią warstwę, oddzielnie obszary przedmiarów powierzchniowych, liniowych i objętościowych. Rezultat obliczeń jest zapisany w projekcie obliczeń przedmiaru lub może być przesłany do programu MS Excel, lub dowolnego systemu kosztorysowego. System nie eliminuje wszystkich błędów, ale skutecznie ogranicza błędy rachunkowe i inne, będące wynikiem nieuwagi i tzw. czynnika ludzkiego.

metriCAD 2 może być instalowany w wersji zabezpieczonej kluczem sprzętowym lub jako aplikacja zabezpieczona w chmurze. W tym celu wykorzystywana jest platforma abonament.datacomp.com.pl. Pozwala to na użytkowanie programu na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu.