PLATEIA Traffic Collection

Oprogramowanie do projektowania placów budowy, znaków drogowych, oznakowania dróg, analizy ścieżek przejazdu pojazdów oraz projektowania i analizowania linii kolejowych

PLATEIA Traffic Collection” to kompleksowy pakiet oprogramowania BIM-ready, który umożliwia projektowanie placów budowy, znaków drogowych oraz oznakowania dróg oraz analizę ścieżek przejazdu pojazdów. Jest on kompatybilny z programami takimi jak Civil 3D, AutoCAD lub BricsCAD, co pozwala inżynierom ruchu i projektantom dróg na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do ukończenia projektu.

PLATEIA to profesjonalne oprogramowanie 3D do projektowania i przebudowy dróg, które jest gotowe do pracy w środowisku BIM. Wykorzystuje elastyczny i dynamiczny model danych, wspierając przepływy pracy i procesy BIM, oraz obsługując standardowy format danych IFC.

AUTOPATH to zaawansowane oprogramowanie do analizy ścieżek wymijania i symulacji skrętów pojazdów. Umożliwia łatwe i szybkie symulowanie manewrów pojazdów oraz sprawdzanie możliwości transportowych na drogach, skrzyżowaniach, rondach, zakrętach, przejściach podziemnych, wiaduktach i innych miejscach

AUTOSIGN to profesjonalne oprogramowanie do planowania projektów sygnalizacji świetlnej w środowisku CAD. Generuje szczegółowe układy i raporty, zawiera bogate zbiory bibliotek znaków drogowych i oznaczeń drogowych specyficznych dla danego kraju.

FERROVIA to zaawansowane narzędzie do projektowania i analizowania linii kolejowych, które jest zgodne z wymogami specyficznymi dla danego kraju. Wykorzystuje elastyczny i dynamiczny model danych, jest kompatybilne z przepływem pracy i procesami BIM oraz obsługuje standardowy format danych IFC.