BiK Drewno

BiK Drewno to nakładka branżowa przygotowana do tworzenia dokumentacji konstrukcji drewnianych, ze szczególnym wsparciem więźb dachowych.
Kompleksowe wprowadzanie danychparametryczne rysowanie, zapisanie danych do elementu zestawienia, rysowanie w standardzie BiK i szereg dodatkowych narzędzi automatyzuje pracę i odciąża projektanta od “ręcznego rzeźbienia”, szczególnie w rysunkach 2D dokumentacji. Dodatkowo przestrzenne układy 3D pozwalają na lepsze zobrazowanie i kształtowanie przestrzeni poddasza.

Pakiet BiK Drewno skróci czas tworzenia dokumentacji konstrukcji drewnianych.

Cechy programu BiK Drewno:

 • Łatwość obsługi i wdrożenia
 • Zautomatyzowane tworzenie dokumentacji
 • Integracja z innymi modułami
 • Kompleksowe wprowadzanie danych
 • Uwzględnienie istniejących standardów technicznych
 • Łączenie elementów graficznych z danymi geometrycznymi i konstrukcyjnym
 • Przestrzenne układy 3D
 • Zgodność z Polska Normą

Więźba dachowa 2D

Możliwość rysowania więźby w widokach: frontowymbocznych i górnym z możliwością automatycznego opisu elementów.

Cztery typowe układy więźb dachowych:

 • Krokwiowe z jętką
 • Krokwiowe z jętką i ścianką stolcową
 • Płatwiowo-kleszczowe
 • Płatwiowe ze ścianką stolcową

Więźba dachowa 3D

Program posiada narzędzia do budowania w przestrzeni indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych:

 • Rysowanie pojedynczych elementów konstrukcyjnych: słupy, belki, krokwie, kleszcze, zastrzały, jętki;
 • Wstawianie krokwi koszowych, narożnych;
 • Wstawianie słupów w szyku prostokątnym;
 • Wstawianie krokwi równolegle do wskazanej połaci dachowej z docięciem do jej obrysu, według podanej liczby elementów lub rozstawu osiowego;
 • Możliwość przedłużania krokwi, docinania do pionu lub prostopadle do elementu;
 • Wstawianie belek w szyku o zadanym rozstawie;
 • Ułatwione osadzanie elementów w przestrzeni, dodatkowe punkty charakterystyczne.

Tworzenie zestawień

Funkcja tworzenia zestawień pozwala tworzyć zestawienia elementów wg numeru pozycjidługościciężaru elementu. Dodatkowo istnieje możliwość wstawienia do rysunku pojedynczych elementów konstrukcyjnych (lub całych układów) takich jak słupy, krokwie, kleszcze, jętki, zastrzały. Dla układu krokwi możliwe jest ich generowanie z wykorzystaniem połaci dachowych utworzonych w systemie CAD.

Układy konstrukcyjne 2D i 3D

Dla usprawnienia wprowadzania danych, przyjęto zasadę jednokrotnego wprowadzania informacji o konstrukcji. Generowanie odpowiednich widoków 2D lub rysowanie konstrukcji 3D odbywa się automatycznie po wskazaniu odpowiedniej opcji.

Elementy dodatkowe

Zastrzałykleszcze posiadają dodatkowe punkty lokalizacji-odniesienia w celu ich łatwiejszej lokalizacji w przestrzeni więźby. Elementy więźby mogą być sumowane co do ciężaru i objętości, dodatkowo tworzone są z obiektów typu Box (Kostka) co pozwala na swobodne ich modyfikowanie za pomocą operacji Boole’a.

Klasy drewna, dane geometryczne i wytrzymałościowe dla wskazanego elementu.

Rysowanie parametryczne układów osi kratownic – funkcja przydatna nie tylko dla konstrukcji drewnianych np. wiązary z desek ale również kratownic stalowych.

Rysowanie oraz edycja łączników: gwoździeśrubysworzniekołkiklamry, pierścienie zębate, w widokach: górnym, dolnym, bocznych, szykach prostokątnym, przestawionym, w zakosy.

Opisy

Elementy rysowane w BiK’u posiadają informację dodatkowe np. typ przekroju, długość, klasa drewna. Po wybraniu elementu do opisu, program odczytuje te wartości i proponuje umieszczenie ich w opisie.
Zestawienia materiałowe są generowane zarówno dla rysunków 2D oraz 3D.

Projektowanie konstrukcji drewnianych 2D i 3D

Szczególnie interesujące jest połączenie funkcji budowy przestrzennych układów konstrukcji drewnianych z wykorzystaniem elementów dachowych generowanych parametrycznie. Przy tworzeniu programu uwzględniono istniejące standardy techniczne. Wprowadzanie nowych elementów, wykonywanie ich modyfikacji jest tak przygotowane, aby było proste i czytelne, a użytkownik wykonał jak najmniejszą liczbę działań.

Do przygotowania danych konstrukcyjnych zaprogramowano szereg okien dialogowych, w których widoczna jest cała konstrukcja, a wprowadzane elementy mogą być wyróżnione “kontrastowym” kolorem.

Ważną cechą BiK Drewno, jest łączenie elementów graficznych z danymi geometrycznymi i konstrukcyjnymi oraz możliwość parametryzacji konstrukcji i zapisu informacji o konstrukcji.

ILUSTRACJE