GA Sygnalizacja

GA Sygnalizacja to narzędzie do projektowania oraz zarządzania rozkładem sygnalizacji. Aplikacja działa jako nakładka na program BricsCAD PRO. Główne cechy nakładki:

  • GA Sygnalizacja współpracuje z GA Znaki i GA Przepustowość
  • Tworzenie różnych programów: tymczasowy, akomodacyjny, wahadłowy, startowy, końcowy, edycji faz oraz przejść międzyfazowych
  • Wizualna prezentacja błędów oraz możliwość optymalizacji programów

Opis podstawowych narzędzi programu GA Przepustowość:

Skrzyżowanie

Proces projektowania zaczynamy od definicji skrzyżowania. Podajemy nazwę, opis oraz wybieramy typ skrzyżowania od którego zależą późniejsze etapy projektowania.

Wloty

W trakcie definicji wlotu należy podać jego nazwę opis, orientację pozostałe parametry w zależności od wybranej metody. Zestawienie wlotów można zapisać do formatów docxlshtml, bądź wstawić w formie bloku do projektu, a kolumny tabeli można filtrować, sortować oraz włączać i wyłączać do wydruku.

Pasy

Okno menadżera pasów posiada zbliżoną funkcjonalność jak menadżer wlotów. W zależności o typu skrzyżowania dostępne są dodatkowe moduły trajektorii. Parametry pasów można modyfikować bezpośrednio z poziomu okna menadżera. Tak jak w przypadku wlotów, parametry pasów maja znaczenie, przy obliczaniu przepustowości.

Sygnalizatory

Wstawienie wybranego sygnalizatora do projektu wg. parametrów takich jak: typ skrzyżowania, rodzaj, grupa sygnalizacyjna, nazwa, stan i innych. Do sygnalizatorów dodajemy trajektorie oraz linie zatrzymania.

Tabela kolizji

Tabele generowane są automatycznie po wyborze skrzyżowania lub mogą zostać zmodyfikowane przez użytkownika.

Tabela czasów międzyzielonych

Tworzone na podstawie tabeli kolizji, parametrów zdefiniowanych przez użytkownika w konfiguracji oraz obliczeń wykonywanych na zdefiniowanym skrzyżowaniu. W dodatkowych zakładkach dostępne są szczegółowe obliczenia na podstawie których wygenerowana zostanie macierz kolizji.

Predefiniowana tabela czasów międzyzielonych

To wygodny sposób testowania, istniejących programów sygnalizacji. Wystarczy zdefiniować grupy sygnalizacyjne oraz typy sygnalizatorów, a następnie uzupełnić macierz kolizji.

Menadżer programów sygnalizacji

Dostęp do wszystkich wygenerowanych programów sygnalizacji z możliwością dodawania, usuwania, edycji, kopiowania oraz łączenia programów.

Koordynacja

Umożliwia dodawanie/usuwanie oraz edycję zdefiniowanych koordynacji. Z poziomu menedżera można również uruchomić okienko rysowania oraz sterowania offsetem wykresu.

Parametry obliczeniowe

Okno parametrów obliczeniowych posiada 2 zakładki:

Ogólne – konfiguracji parametrów wzorów obliczeniowych oraz edycja relacji

Parametry – konfiguracja długości sygnałów składowych, długości drogi ewakuacji, prędkości ewakuacji, prędkości dojazdu oraz maksymalnego przyspieszenia strumienia dojeżdżającego.

GA Sygnalizacja – Definicja predefiniowanej tabeli CMZ

ILUSTRACJE