Kultowa platforma 3D CAD & BIM dla profesjonalistów z branży HVAC.

Ventpack

Ventpack to najbardziej wydajne oprogramowanie CAD & BIM do wspomagania projektowania systemów wentylacyjnychklimatyzacyjnych i wentylacji pożarowej.

Nakładka współpracuje z BricsCAD V22 PRO.

Powody, dla których warto używać Ventpack:

  • Zarządzanie parametrycznymi bibliotekami urządzeń
  • Narzędzia do tworzenia opisów, numerowania i wymiarowania
  • Obliczenia hydrauliczne i tworzenie raportów
  • Obliczenia hałasu w sieci przewodów i tworzenie raportów 
  • Projektowanie budynków wielopiętrowych z wykorzystaniem wielu rysunków

Łączenie

Szybkie łączenie fragmentów instalacji bez konieczności wyboru elementów z biblioteki. Program przy łączeniu elementów dobiera i wstawia odpowiednie kształtki redukcyjne (przy przejściu z przewodów prostokątnych na okrągłe i odwrotnie), fleksy i odsadzki, a także odcinki proste przewodów wentylacyjnych.

Wstawianie

Umożliwia wstawianie wskazanego elementu z biblioteki w wybranym miejscu prostego odcinka przewodu wentylacyjnego z zachowaniem ciągłości instalacji.

Ciągłe rysowanie

Umożliwia prowadzenie instalacji jednorurowych oraz wielorurowych poprzez wskazanie punktów jej przebiegu. W tracie rysowania można dowolnie zmieniać średnice rurociągów, ich rzędną wysokości, oraz odległość pomiędzy rurami przy projektowaniu systemów wielorurowych. Możliwe jest również wstawianie pionów poprzez wykorzystanie opcji „Rysuj teraz” poprzedzone wskazaniem punktu startowego i wpisaniem rzędnej wysokości, na której pion ma się kończyć. Używając opcji „Nachylenie rury” możliwe jest rysowanie przewodów rurowych z określonym spadkiem.

Śledzenie

Pozwala na rysowanie instalacji z zachowaniem wybranej stałej odległości np. od ściany budynku lub innego elementu odniesienia.

Inteligentny przekrój

Daje możliwość tworzenia przekrojów instalacji pod dowolnym kątem, a elementy pokazane w utworzonym widoku są wyłączone ze specyfikacji.

Przekrój pomocniczy

Polega na przeniesieniu wybranego fragmentu instalacji do widoku – rzutu pomocniczego wykonanego pod dowolnym kątem po to, aby ułatwić dorysowanie brakującej części systemu lub zweryfikować wcześniej niewidoczne kolizje.

FLM

FLM to najbardziej zaawansowane narzędzie do zarządzania parametrycznymi bibliotekami komponentów instalacyjnych zapewniające dostęp do kart katalogowych i materiałów promocyjnych producentów. FLM jest rozpowszechniany bezpłatnie i pracuje zarówno w środowisku BricsCAD jak i Windows – 7, 8 i 10.

Wybór elementu

Projektując wybierasz kolejnej elementy instalacji z bibliotek, które prezentowane są na trzy sposoby:

  • według konwencji własnej producentów,
  • według definicji typów urządzeń opracowanej przez Fluid Desk
  • w sposób zdefiniowany przez użytkownika – można tworzyć własne foldery odpowiadające standardom pracowni projektowej lub po prostu przyzwyczajeniom.

Właściwości elementu

Szybki konfigurator elementów i urządzeń zgodnych z ofertą producencką umożliwia przeglądanie i modyfikację całych typoszeregów produktów.
Przed wstawieniem elementu lub urządzenia na rysunek użytkownik modyfikuje jego parametry (wymiary, moc urządzenia, akcesoria itp.) wybierając je z listy rozwijanej bądź zaznaczając poszczególne opcje.

Zarządzanie widokami

Elementy i urządzenia w bibliotekach FLM mogą być pokazywane w różnych widokach – zarówno 2D jak i 3D. Takie rozwiązania pozwalają na wizualizacje zaprojektowanych instalacji oraz umożliwiają wykrycie kolizji w newralgicznych częściach projektu takich jak np. szachty, sufity podwieszane, maszynownie, etc. Dostępne są także widoki 2D HLR oraz 3D HLR , które zostały wprowadzone w celu optymalizacji projektów do druku.

Zestawienia materiałowe

Zestawienie materiałów generowanie jest na podstawie elementów tworzących projekt znajdujących się w pliku *.dwg. Elementy o tej samej specyfikacji (parametrach) są grupowane dzięki czemu dokumenty zestawień materiałowych są bardziej przejrzyste. BOM tworzony jest dla każdego z systemów oddzielnie i może być zapisany w formacie *.xls oraz *.xml.

Zarządzanie systemami

Umożliwia tworzenie, modyfikacje systemów i podsystemów oraz nadawanie im atrybutów związanych ze sposobami reprezentacji graficznej , numerowaniem, wymiarowaniem itp.

Numeracja i wymiarowanie

Każdy z elementów wyspecyfikowanych w FLM może zostać opisany i zwymiarowany za pomocą tabel informacyjnych i odnośników.
Możliwe jest uwzględnienie kilku parametrów urządzenia takich jak wymiarywysokość na której zawieszony jest element, ciśnienie do zredukowania, prędkość przepływu powietrza, producentuwagi.

ILUSTRACJE

Ventpack

FLM