Moduł BiK Base CAD Systems jest modułem łączącym wszystkie elementy nakładki na systemy CAD, co pozwala na wykonanie wielu rysunków branżowych w jednym pliku przy zachowaniu odpowiednich wielkości opisów i tekstu wymiarowego w różnych skalach.

Pakiet zawiera procedury i biblioteki elementów budowlanych przygotowane do rysowania rzutówprzekrojów architektonicznych i budowlanych wraz z procedurami wspomagającymi organizację i zarządzanie elementami rysunku.
W wersji X dodany został interfejs do wstawiania dowolnych bloków, dzięki niemu mamy możliwość wstawiania bloków dostępnych w programie oraz wykorzystywania własnych bibliotek.

W wersji X1 pojawiły się nowe funkcjonalności:

 • Start programu przy wybraniu funkcji BiKa – możliwość ustawienia BiKa tak, aby ładował się przy wybraniu polecenia programu BiK, dzięki temu pliki programu wczytywane są wtedy, gdy chcemy na nim pracować,
 • Odświeżone menu klasyczne,
 • Oznaczenie przekroju – możliwość szybkiego wstawienia nazwy przekroju po oznaczeniu go,
 • Automatyczna zmiana parametrów BASE – możliwość ustawienia automatycznej zmiany ustawień skali i jednostki modułu BASE przy ustawianiu dowolnego modułu,
 • Symbol północy – 6 rodzajów oznaczenia kierunku północnego, w postaci bloku dynamicznego

Główne cechy programu:

 • Personalizacja ustawień definicja tekstów, stylów wymiarowania, osnap, aktualizacje;
 • Zapis ustawień użytkownika;
 • Automatyczne zarządzanie warstwami przy rysowaniu lub wstawianiu z biblioteki dowolnego elementu rysunkowego;
 • Wprowadzenie standardu nazewnictwa warstw, kolorów i rodzajów linii;
 • Łatwe wybieranie warstw do ukrycia, zamrożenia itp. poprzez wskazanie;
 • Tworzenie nowych warstw zgodnie z przyjętym standardem warstw dla BiK;
 • Wstawianie ramek rysunkowych wraz z nazwą rysunku, jego “ścieżką”, bieżącą datą;
 • Dedykowane style wymiarowania;
 • Wymiarowanie poprzez ciąg wymiarów;
 • Opisy w postaci tekstów, odnośników jedno i wieloliniowych;
 • Wielkość opisów dostosowuje się automatycznie do skali rysunku w zależności od wielkości na wydruku;
 • Stawianie tzw. kot wysokościowych;
 • Klonowanie i kopiowanie elementów z logicznym dziedziczeniem cech;
 • Dodatkowe narzędzia do modyfikacji bloków systemu CAD;
 • Rysowanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, różne rodzaje izolacji;
 • Automatyczne obliczanie sumy ze wskazanych na rysunku liczb;
 • Zliczanie długości wskazanych odcinków;
 • Blok menager.

Kreator zestawień

Base został połączony z modułem KREATOR ZESTAWIEŃ w jedną całość, dzięki temu będzie on służył również do tworzenia tabel zestawieniowych na rysunku lub zestawień do pliku tekstowego. Dane do zestawienia program pobiera bezpośrednio z rysunku. Tabele zestawieniowe z pliku tekstowego mogą być dalej edytowane i formatowane w arkuszu kalkulacyjnym lub w edytorze tekstów.

Kreator zawiera kilka gotowych schematów tabel pozwalających tworzyć zestawiania elementów narysowanych w innych modułach programu BiK.

Kreator Zestawień umożliwia:

 • określić wygląd tabeli
 • wybrać bloki do zestawienia
 • przyporządkować atrybuty do odpowiednich kolumn tabeli
 • określić dokładność obliczeń
 • wybrać typ generacji danych
 • posortować dane alfabetycznie lub numerycznie
 • zapisywać i odczytywać schematy tabel zestawieniowych
 • zestawiać dane na rysunku
 • zestawiać dane do pliku (*.csv), a następnie edytować je w arkuszu kalkulacyjnym lub edytorze tekstów
Ponadto Kreator zawiera kilka gotowych schematów tabel pozwalających tworzyć zestawienia elementów narysowanych w innych modułach programu BiK np:
 • zestawienia okien i drzwi
 • zestawienia nadproży, elementów drewnianych, pomieszczeń
Kreator posiada funkcje dodatkowe ułatwiające opisywanie elementów na rysunkach:
 • opisy (metek) mieszkań z automatycznym obliczaniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej
 • opisy okien uproszczone i rozszerzone
 • opisy drzwi uproszczone i rozszerzone
 • opisy nadproży, elementów drewnianych, opisy śrub
Kreator zawiera funkcje wspomagające pracę z blokami i zawartymi w nich atrybutami:
 • zmiana wartości pojedynczego atrybutu, lub wielu atrybutów jednocześnie
 • edycja wszystkich atrybutów w obrębie jednego bloku

ILUSTRACJE