Szkolenia

W związku z zapotrzebowaniem ze strony klientów na szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania BricsCAD, nasza firma uruchomiła autoryzowane przez głównego dystrybutora, centrum szkolenia dotyczącego projektowania w środowisku BricsCAD. Szkolenia będą się odbywały w trybach:

 • podstawowym,
 • indywidualnym,
 • grupowym;

Zakres szkolenia

 • zapoznanie się z programem BricsCAD Lite – elementy okna, sposoby wydawania poleceń
 • zapoznanie z zasadami rysowania – posługiwanie się myszą, klawiaturą, skróty klawiaturowe
 • zapoznanie z ważniejszymi poleceniami programu – rysowanie obiektów, edycja rysunku, operowanie rysunkiem
 • tworzenie i edycja bloków oraz bloków z atrybutami
 • wykorzystywanie zewnętrznych odnośników
 • używanie obszaru modelu i papieru
 • ćwiczenia rysunkowe
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów kursantów

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wpłata na 3 dni przed szkoleniem odpowiedniej kwoty na konto:
Numer konta Raiffeisen Bank Polska S.A.
16 1750 1048 0000 0000 1129 5835

W razie nieobecności uczestnika na szkoleniu centrum szkoleniowe nie zwraca w takim przypadku kosztów.

Szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania BricsCAD
1. Szkolenie w zakresie podstawowym1100,00 zł netto/osobę
(1353,00 zł brutto)
2. Szkolenie w trybie indywidualnym250,00 zł netto/godzina
(307,50 zł brutto)
3. szkolenia grupowe w ramach jednego przedsiębiorstwa lub konsorcjum negocjowane indywidualnie zarówno ceny jak i zakres.

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie BricsCAD 2D

1. Zapoznanie z środowiskiem pracy:

 • podstawowe zasady CAD
 • zapoznanie z interfejsem
 • komunikacja użytkownika z programem
 • zarządzanie plikiem DWG

2. Poruszanie po programie:

 • metody wyboru poleceń
 • menu kontekstowe, omówienie architektury poleceń
 • posługiwanie się myszą, okno właściwości obiektu

3. Tworzenie podstawowych obiektów 2D:

 • tworzenie nowego rysunku
 • tworzenie warstw
 • zapisywanie rysunku
 • zamykanie programu

4. Stworzenie nowego rysunku:

 • współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe
 • tworzenie obiektów geometrycznych
 • podstawowa modyfikacja obiektów
 • zarządzanie właściwościami
 • techniki konstrukcyjne

5. Obiekty tekstowe:

 • zapoznanie z możliwościami
 • tworzenie styli tekstu

6. Kreskowanie:

 • zapoznanie z poleceniem

7. Wymiarowanie:

 • zapoznanie z możliwościami
 • ustawienia stylu wymiarowania

8. Drukowanie:

 • zapoznanie z możliwościami

9. Bloki i atrybuty:

 • opis możliwości
 • wykonanie ćwiczeń

10. Zewnętrzne odnośniki XREF:

 • omówienie możliwości
 • dodawanie, zarządzanie

11. Obrazy rastrowe:

 • omówienie możliwości
 • dodawanie, zarządzanie

12. Praca na arkuszach:

 • tworzenie, ustawienia

13. Wydruk rysunku:

 • przygotowanie, drukowanie

Szkolenie BricsCAD 3D

1. Wprowadzenie do modelowania 3D:

 • bryły i powierzchnie,
 • obrót i wyciągnięcie
 • działania Boolowskie

2. Zmiana widoku 3D:

 • zmiana i zapisywanie widoków
 • operowanie myszą

3. Układu współrzędnych:

 • GUW i LUW
 • tworzenie, zmiana i zarządzanie układem współrzędnych

4. Modele liniowe i powierzchniowe:

 • zapoznanie się z narzędziami

5. Modele Bryłowe:

 • zapoznanie się z narzędziami

6. Generowanie rzutów

 • zapoznanie się z narzędziem rzutowania

7. Wiązania geometryczne:

 • zapoznanie się z narzędziami

8. Wiązania wymiarowe:

 • zapoznanie się z narzędziami