Darmowa nakładka Wentyle wspomaga rysowanie i obliczenia instalacji wentylacyjnych.

Program służy do rysowania instalacji wentylacyjnych. Zawiera bazy kanałów i kształtek wentylacyjnych oraz biblioteki wielu elementów niezbędnych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Program umożliwia wygodną budowę instalacji i łatwe wprowadzanie do nich zmian. Elementy są automatycznie opisywane, a na końcu tworzy się automatyczne zestawienie wykorzystanych w projekcie elementów.
Możliwe jest także wstawianie przewodów giętkich oraz automatyczne obliczenie spadków ciśnień stworzonej instalacji lub jej fragmentu.

Główne cechy programu:

  • bogata biblioteka elementów;
  • wgląd do katalogu PDF poszczególnych elementów;
  • rysowanie po ścieżce;
  • dobór przekroju kanał wg założonej prędkości w kanale;
  • dopasowanie kanału
  • wstawianie pionów wentylacyjnych;
  • edycja kształtek;
  • renumarecja i automatyczne zestawienia;
  • wersja płatna WentylePLUS posiada moduł obliczenia spadków ciśnień oraz możliwość dodawania elementów własnych.

Projektowanie po ścieżce

Projektowanie po ścieżce jest wykorzystywane głównie do szybkiego budowania gałęzi instalacji. Dodatkowo mamy możliwość zmiana przekroju rysowanej gałęzi, wstawienie trójnika w ciągu lub kończenie rysowanej gałęzi trójnikiem wciętym w inną gałąź.

Wstawianie kształtki

Proces wstawiania elementu do rysunku jest bardzo prosty. Wystarczy kliknąć na ikonę elementu, a dłuższe jej przytrzymanie spowoduje rozwinięcie się całej listy ikon danego typu np. “Kolano”.

Przy wstawianiu bazujemy na osiach kanałów. Ostatnio wstawiona średnica proponowana jest dla następnego elementu. Program domyślnie będzie kontrolował zgodność przekroju nowowstawionej kształtki i tej, do której ją dostawiamy.

Dodatkowo możemy sterować położeniem opisu.

Wstawianie kanałów wentylacyjnych

Kanał wentylacyjny jest specjalnej klasy obiektem. Może być kanał o stałej znormalizowanej długości 3 lub 6 metrów, długość może być też dowolnie podana lub wskazana na podstawie dwóch punktów na rysunku. Pozostałe parametry kanału tzn. rozmiar, symbol instalacji itd. podaje się podobnie jak dla złączki. Wstawione kanały możemy dopasować do wcześniej zmienionych ograniczających je złączek.

Przewód elastyczny

Przewód elastyczny jest obiektem specjalnej klasy, jego tworzenia rozpoczyna się od narysowania polilinii, a następnie wskazanie jej i zamiana w przewód giętki. Program automatycznie obliczy długość przewodu, a następnie uwzględni ją w zestawieniu.

Baza własnych rozmiarów

W oknie dialogowym wstawianych elementów,  znajduje się okienko z przyciskami umożliwiającymi dodanie określonego wymiarami rozmiaru kolana do bazy własnych rozmiarów.

Pełna edycja opisów oraz odnośników

W nakładce możliwe jest przesunięcie opisu, jak również dostosowanie jego wielkości do naszych potrzeb. Odnośniki stanowią osobny obiekt rysunkowy, nie powiązany z elementami instalacji w związku z tym ich edycja jest bardzo intuicyjna.