Nakładka BiK Stal łączy funkcjonalność i dokładność standardu systemu CAD z automatycznymi procedurami rysowania konstrukcji stalowych.
Sposób wprowadzania elementów, wykonywania ich modyfikacji jest tak przygotowany, aby użytkownik wykonał jak najmniejszą (niezbędną) liczbę działań. Dlatego też dokładne i poprawne wprowadzenie elementu lub przeprowadzenie jego modyfikacji, pozwoli efektywnie wykorzystać możliwości BiK Stal.

Cechy programu BiK Stal:

 • Łatwość obsługi i wdrożenia
 • Polska wersja programu
 • Parametryczne rysowanie elementów
 • Przekroje i widoki elementów wraz z opisami i wymiarami
 • Zestawienia elementów
 • Zgodność z Polską Normą
 • Integracja z innymi modułami

Nowe możliwości w wersji X1:

 • Nowa analiza geometrii blach – dla blach prostych i złożonych w momencie opisu/aktualizacji opisu w nowy, dokładniejszy sposób określane są wymiary blachy,
 • Tworzenie blachy przez wskazanie polilini,
 • Żeberka usztywniające – tworzone jako blacha BiKa, możliwość określenia fazowania każdego z narożników,
 • Automatyczne wstawianie żeberek – dla części profilów w przekroju możliwość automatycznego wstawienia dopasowanego żeberka, określając jedynie podstawowe parametry blachy usztywniającej,
 • Rysowanie profilu w innym widoku na podstawie wskazanego elementu,
 • Zmiana położenia opisu el. stalowego – polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis el. stalowego, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu,
 • Zmiana położenia grotu opisu pręta,
 • Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze – funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy,
 • Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych – możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie,
 • Grupowanie tabeli – opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali,
 • Parametry zestawienia stali przeniesione do ustawień modułu stal (naddatki, gęstość blachy itp.)

Automatyczne tworzenie rysunków 2D

Program posiada narzędzia służące m.in. do:

 • Generowania elementów styku doczołowego w widokach i przekroju;
 • Rysowania w przekroju i w widoku z czterech stron z uwzględnieniem widoczności krawędzi;
 • Automatycznego generowania przekroju elementu po wskazaniu linii w widoku;
 • Łatwej zamiany widoku elementu na inny;
 • Rysowania osi konstrukcyjnych z późniejszą możliwością podmiany osi na element stalowy w odpowiednim widoku;
 • Odwrócenia elementu względem osi;
 • Zakończenia elementu blachą doczołową;
 • Rysowania podcięć jednostronnych i dwustronnych;
 • Zakończenia elementu linią przerywaną;
 • Rysowania śrub i otworów w widoku, układów otworów;
 • Rysowania trójkątów opisujących odległości między węzłami;
 • Tworzenia szyków otworów w odpowiednich widokach;
 • Wstawiania opisu spoin.

Więźba dachowa 2D

Możliwość rysowania więźby w widokach: frontowymbocznych i górnym.

Cztery typowe układy więźb dachowych:

 • Krokwiowe z jętką
 • Krokwiowe z jętką i ścianką stolcową
 • Płatwiowo-kleszczowe
 • Płatwiowe ze ścianką stolcową

Opisy

Opisy elementów wykonywane są półautomatycznie. Program rozpoznaje typ, wielkość długość elementu i proponuje te wartości umieścić w opisie. Dodatkowo jest możliwość wstawiania opisów spoin, symboli dodatkowych dla spoin. Wartości opisów podlegają późniejszej edycji przez użytkownika.

Zestawienia

 • Zestawienia stali dla fragmentu lub całego rysunku
 • Program generuje tabelę zestawieniową przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów
 • W tabeli obliczana jest powierzchnia malowania, dodatki na spoiny i inne
 • Zestawienia stali do pliku dla zewnętrznych programów obliczeniowych
 • Wyświetlanie danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu
 • Dodatkowy zestaw czcionek technicznych
 • Naddatki przy zestawieniach stali

ILUSTRACJE