BricsCAD BIM

Kompleksowe podejście do sposobu pracy

Jedno oprogramowanie łączące rozwiązania informatyczne dla projektowania, tworzenia dokumentacji konstrukcji i produktów budowlanych, wizualizowania, komunikacji międzybranżowej i zarządzania.

Projektuj bryłowo

Doświadcz swobody w projektowaniu dzięki modelowaniu 3D. Nie bądź ograniczony przez brak oczekiwanych komponentów w bibliotekach czy zdefiniowane części budynków. Intuicyjnie wymodeluj swoją wizję – wyrzeźb koncepcję budynku za pomocą swobodnego przekształcania elementów obiektu. Twój model pozostanie lekki i gotowy na dalsze zmiany – bez zbędnych, na tak wczesnym etapie, danych.

„Jeśli jesteś inżynierem przyzwyczajonym do pracy w 2D, będzie Ci łatwiej rozpocząć pracę w 3D w BricsCAD niż w jakimkolwiek innym oprogramowaniu. To właśnie to narzędzie pozwoli Ci podążać tym samym intuicyjnym wzorem, jaki używałeś przy swojej dotychczasowej pracy.”
HRISTO GUENTCHEV, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W PROTOTYP

Szybki szkic

Narzędzie Szybkiszkic (Quickdraw) pozwala Ci na szkicowanie od razu w trój-wymiarze. Możesz za pomocą poszczególnych przeciągnięć myszą tworzyć i modyfikować całe pomieszczenia i ich układy. Jest to tak łatwe jak szkicowanie rzutu na płasko w 2D. Tworzenie i edytowanie klasycznych, prostokątnych pokoi czy tworzenie budynków o ortogonalnej geometrii jeszcze nigdy nie było takie szybkie i łatwe.

Szybkie budowanie v21

QuickBuilding wykorzystuje generatywne procesy projektowania, po to aby szybko przekształcić model bryły w koncepcyjny model BIM z płytami, ścianami i obszarami stref. Pozwala projektantowi zbadać wiele opcji projektowych na wczesnym etapie projektowania.

Twórz przestrzenie i strefy

W BricsCAD BIM masz nieograniczone możliwości definiowania przestrzeni i stref przy użyciu swobodnego podejścia do modelowania bezpośredniego. Przestrzenie mogą być prostymi bądź złożonymi obszarami 3D lub mogą być definiowane jako strefy 2D. Dostępne metody dają swobodę w definiowaniu powierzchni i obszarów zabudowy.

licencja roczna

  • licencja roczna
  • zawsze aktualny program

lic. wieczysta z Maintenance

  • dożywotnia licencja
  • Maintenance – opieka techniczna i aktualizacje do nowych wersji przez rok
  • 2 stanowiska (jedno aktywne w danym czasie)

roczny Maintenance

  • Maintenance – opieka techniczna i aktualizacje do nowych wersji przez rok

Wizualizacja

W BricsCAD BIM możesz wizualizować swój projekt na dowolnym etapie pracy. Za pomocą jednego kliknięcia możesz rozpocząć renderowanie w czasie rzeczywistym za pomocą połączenia z Enscape, Twinmotion lub Lumion. Będziesz mógł bezpośrednio przejść do widoku w pełni wyrenderowanego modelu.

Klasyfikuj, replikuj, automatyzuj

Wykorzystaj moc narzędzi Sztucznej Inteligencji, aby automatycznie przekształcać modele koncepcyjne w pełni sklasyfikowane modele BIM (Poziom Szczegółowości – LOD 200). Następnie sukcesywnie zwiększaj poziom uszczegółowienia swojego modelu BIM, korzystając z narzędzi automatyzujących procesy pracy przy użyciu narzędzi AI (wykorzystujących sztuczną Inteligencję) w BricsCAD BIM.

Sprawdź możliwości BricsCAD

Klasyfikacja elementów budynku

BIMify sprawdza geometrię każdej bryły w modelu, a następnie wykrywa i automatycznie przypisuje klasyfikację obiektów zgodnych z standardami IFC. Ten inteligentny klasyfikator może zaoszczędzić wiele godzin niezbędnej pracy przy tworzeniu modelu BIM.

Automatyczne uzupełnianie danych BIM v21

Autodopasowanie (Automatch) automatycznie uzupełnia informacje BIM, takie jak brakujące kompozycje, właściwości i inne. Dodaj wybraną strukturę warstwową – kompozycję do jednej ściany, a Automatch zasugeruje dodanie jej do innych podobnych ścian w całym modelu.

Propaguj szczegóły

Utrzymuj spójny poziom szczegółowości w całym projekcie (LOD).  Dostosuj połączenie warstw przegród na ich styku, a następnie za pomocą narzędzia „Propaguj” automatycznie powiel utworzony wzór we wszystkich odpowiadających miejscach. Program zasugeruje sugestie, gdzie może nanieść detal, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad tym jakie powiązanie i gdzie zostanie zastosowane.

Szczegółowość i kwantyfikacja

Zwiększ poziom szczegółowości LOD modelu, dodaj informacje i automatycznie powiel je w wszystkich odpowiadających miejscach Twojego modelu BIM. Dzięki wysokiej dokładności i stałemu poziomowi szczegółowości, można wyodrębnić, wyświetlić i wyeksportować przedmiary ilościowe i listy materiałów wraz z ich danymi.

Propaguj (kopiuj detale)

Dzięki narzędziu Propaguj w BricsCAD BIM efekt Twojej pracy może zostać przechowany i użyty ponownie. Skorzystasz z niego, np. w trakcie powielania szczegółów architektonicznych i konstrukcyjnych w całym modelu BIM. Detale mogą być automatycznie parametryzowane, a następnie zachowane w bibliotece szczegółów. Dzięki ciągłemu dostępowi do zachowanych niestandardowych komponentów – możesz je wykorzystać na różnych etapach procesu projektowania oraz w innych projektach.

Obliczanie i zliczanie konfigurowane przez użytkownika V21

W BricsCAD BIM możesz stworzyć niestandardowe sposoby obliczania, tak aby spełniały Twoje standardy. Każdemu typowi klasyfikacji można przypisać indywidualnie zdefiniowany sposób obliczania danych.

Zestawianie danych

Wszelkie dane: ilości, właściwości itp. – można wyodrębnić z projektu BIM. Dane te można zamieścić w eksportowanych tabelach bądź przechowywać w połączonym pliku .csv. BricsCAD BIM obsługuje również zaawansowane filtrowanie, dzięki czemu możesz dokładnie zdefiniować, które właściwości potrzebujesz.

Generuj dokumentację

Możesz tworzyć przejrzystą i dokładną dokumentację konstrukcyjną w rekordowo krótkim czasie. Zrobisz to korzystając z automatycznego generowania przekrojów, elewacji, rzutów i układów arkuszy. Zawsze możesz je dostosować, korzystając z narzędzi do rysowania/kreślenia i adnotacji. Zmień swój model BIM, a dzięki synchronizacji z modelem – powiązane widoki rysunków zostaną automatycznie wygenerowane ponownie.

Generowanie rysunków

W BricsCAD BIM generowanie widoków jest wielordzeniowe. Zapewnia to płynną pracę podczas tworzenia rysunków i zestawów arkuszy.

Wpisz szablony planów v21

Dzięki szablonom typu planów można generować i dostosowywać dowolne szablony rysunków (architektoniczny, konstrukcyjny, przeciwpożarowy, bezpieczeństwa itp.). Jest to możliwe dzięki nadpisaniom graficznym 2D dla elementów BIM oraz niestandardowym – adnotacjom i tagom.

Przeglądarka projektu BIM

Twórz rysunki, przekroje, zestawienia 2D oraz zarządzaj nimi za pomocą zintegrowanej Przeglądarki Projektu. Wszystko jest poukładane i zgromadzone w jednym miejscu.

Automatyczne adnotacje

Znaczniki i wymiary mogą zostać naniesione automatycznie dzięki narzędziom do automatycznej adnotacji BricsCAD BIM.

Niestandardowe projekty

Precyzja BricsCAD BIM otwiera nowe horyzonty dla producentów wyrobów budowlanych. Można projektować komponenty niestandardowe i udostępniać je jako zespoły do wykorzystania w modelach BIM lub w produkcji.

Producenci komponentów budowlanych mogą tworzyć gotowe do produkcji zespoły w BricsCAD Mechanical, a następnie udostępniać swoje projekty jako biblioteki komponentów do wykorzystania w BricsCAD BIM.

Parametryzuj

Opcja „Parametryzuj” w BricsCAD BIM pozwala w kilka sekund tworzyć inteligentne, w pełni parametryczne komponenty budynku, bez kłopotów z ręcznym przypisywaniem parametrów i wiązań.

Części i złożenia

Producenci komponentów budowlanych mogą pracować w BricsCAD Mechanical lub innych systemach projektowania mechanicznego, a następnie udostępniać swoje projekty jako biblioteki komponentów dla BricsCAD BIM.

Narzędzia MEP

BricsCAD BIM wspiera budowanie usług mechanicznych w pełnym 3D. Intuicyjne narzędzia do modelowania umożliwiają tworzenie kanałów i rur HVAC jako elementów przepływu. Segmenty te można łączyć automatycznie za pomocą łuków, trójników i automatycznego odgałęzienia.

Katalog pełen możliwości

Bricsys Collective ™ łączy naszych czołowych niezależnych twórców aplikacji, aby oferować rozwiązania projektowe i analityczne dla: inżynierii strukturalnej i analizy, budowy systemów mechanicznych, renderowania fotorealistycznego i projektowania algorytmicznego.

Otwarta współpraca

BricsCAD BIM obsługuje globalne, otwarte standardy, aby zapewnić współpracę ze wszystkimi uczestnikami w rozszerzonym zespole projektowo-budowlanym. Dodaj do tego wartość rozwiązania chmurowego Bricsys 24/7, środowiska Common Data Environment (CDE) opartego na SaaS, które posłuży Ci jako centrum udostępniania modeli i komunikacji.

IFC 4.0 i BCF

Podstawowa baza danych BricsCAD BIM to bezpośrednie mapowanie 1:1 ze schematem OpenBIM Industry Foundation Classes (IFC) 4.0. BricsCAD BIM obsługuje otwarte standardy w całym produkcie, takie jak format współpracy BIM (BCF) do wyświetlania i rozwiązywania problemów projektowych.

Bezpośredni import z Trimble Sketchup

Kiedy importujesz pliki .skp do BricsCAD Shape, elementy są automatycznie przekształcane w bryły. BricsCAD Shape wspiera import najnowszej wersji plików .skp.

Import RVT

Możesz importować swoje projekty RVT bezpośrednio do BricsCAD. Dzięki temu możesz pozyskać całą geometrię projektu i współpracować z zespołami tworzącymi swoje projekty w Revicie. Projekty RVT w BricsCAD BIM mogą funkcjonować jako odniesienie lub zostać zaimportowane jako bryły natywne. Funkcje te umożliwiają i ułatwiają współpracę użytkowników BricsCAD BIM z użytkownikami Revit.

Sprawdź możliwości BricsCAD