BricsCAD V19 – co nowego?

Nowa wersja BricsCAD to zmiany w funkcjonalności i wyglądzie programu. Użytkownicy mogą skorzystać z  PDFIMPORTDGNIMPORT, nowego menu i szeregu funkcji, których przykłady przedstawiliśmy poniżej.

  • NOWE MENU – użytkownik może wybrać pomiędzy klasycznym Menu (z paskami narzędzi), a nowym Menu, które łączy paski narzędzi i wstążkę:
  • DGNIMPORT – funkcja umożliwiająca zaimportowanie plików DGN pochodzących m.in. z MicroStation bezpośrednio do BricsCADa.
  • PDFIMPORT – import plików PDF  bezpośrednio do BricsCADa z jednoczesnym przekonwertowaniem na obiekty dwg. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ustawienia zachowania Warstw z pliku PDF w trakcie wczytywania do rysunku:
  • KRESKOWANIE – opcja ustawienia koloru kreskowania oraz koloru tła niezależnie od warstwy, na której kreskowanie jest wstawiane:
  • PANEL ZAŁĄCZNIKÓW – dodatkowe dwa polecenia ATTACHMENTSPANELOPEN oraz ATTACHMENTSPANELCLOSE, które uruchamiają/zamykają dokowany panel ułatwiający zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi takimi jak: Xrefy, Obrazy, PDFy oraz Chmury punktów.
  • PANEL WIĄZAŃ PARAMETRYCZNYCH – dwa dodatkowe polecenia PARAMETERSPANELOPEN oraz PARAMETERSPANELCLOSE które uruchamiają/zamykają dokowany panel ułatwiający zarządzanie wiązaniami parametrycznymi. 
  • BLOCKIFY – polecenie, które w bardzo prosty sposób zastępuje powtarzające się obiekty na rysunku jednym blokiem. Dzięki czemu praca z rysunkiem jest znacznie łatwiejsza i wydajniejsza:
  • NEAREST DISTANCE – program automatycznie wyszukuje najbliższą odległość między dwoma wskazanymi obiektami i pokazuje odległość bez konieczności wywoływania dodatkowego polecenia:
  • INSUNITSSCALING – [zmienna systemowe] – ułatwia automatyczne skalowanie bloków, obrazów oraz xref wstawianych do rysunki.
  • POMOC do programu jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu Pomoc jest aktualizowana na bieżąco, w przyszłości planowane jest pojawienie się dodatkowych filmów instruktażowych. Globalna wyszukiwarka ułatwia przeszukiwanie: POMOC.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do BricsCAD V19 znajduje się TUTAJ