Nowa wersja BricsCAD to zmiany w funkcjonalności i wyglądzie programu. Użytkownicy mogą skorzystać z  PDFIMPORT, DGNIMPORT, nowego menu i szeregu funkcji, których przykłady przedstawiliśmy poniżej.

 • NOWE MENU - użytkownik może wybrać pomiędzy klasycznym Menu (z paskami narzędzi), a nowym Menu, które łączy paski narzędzi i wstążkę:

 • DGNIMPORT - funkcja umożliwiająca zaimportowanie plików DGN pochodzących m.in. z MicroStation bezpośrednio do BricsCADa.

 • PDFIMPORT - import plików PDF  bezpośrednio do BricsCADa z jednoczesnym przekonwertowaniem na obiekty dwg. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ustawienia zachowania Warstw z pliku PDF w trakcie wczytywania do rysunku:

 • KRESKOWANIE - opcja ustawienia koloru kreskowania oraz koloru tła niezależnie od warstwy, na której kreskowanie jest wstawiane:

 • PANEL ZAŁĄCZNIKÓW - dodatkowe dwa polecenia ATTACHMENTSPANELOPEN oraz ATTACHMENTSPANELCLOSE, które uruchamiają/zamykają dokowany panel ułatwiający zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi takimi jak: Xrefy, Obrazy, PDFy oraz Chmury punktów.

 • PANEL WIĄZAŃ PARAMETRYCZNYCH - dwa dodatkowe polecenia PARAMETERSPANELOPEN oraz PARAMETERSPANELCLOSE które uruchamiają/zamykają dokowany panel ułatwiający zarządzanie wiązaniami parametrycznymi.

   

 • BLOCKIFY - polecenie, które w bardzo prosty sposób zastępuje powtarzające się obiekty na rysunku jednym blokiem. Dzięki czemu praca z rysunkiem jest znacznie łatwiejsza i wydajniejsza:

 • NEAREST DISTANCE - program automatycznie wyszukuje najbliższą odległość między dwoma wskazanymi obiektami i pokazuje odległość bez konieczności wywoływania dodatkowego polecenia:

 • INSUNITSSCALING - [zmienna systemowe] - ułatwia automatyczne skalowanie bloków, obrazów oraz xref wstawianych do rysunki.
 • POMOC do programu jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu Pomoc jest aktualizowana na bieżąco, w przyszłości planowane jest pojawienie się dodatkowych filmów instruktażowych. Globalna wyszukiwarka ułatwia przeszukiwanie: POMOC.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do BricsCAD V19 znajduje się TUTAJ

BricsCAD V19 – co nowego?