Możliwości BricsCAD BIM pod względem instalacji MEP i HVAC

BricsCAD BIM pozwala na utworzenie przestrzennego modelu instalacji. Jest kilka sposobów na utworzenie takiego modelu.

Pierwszym krokiem w tym przykładzie będzie załadowanie modelu obiektu w odniesieniu do którego będziemy pracować – modelować instalacje.

W przykładzie posłużę się modelem IFC, który będzie moim modelem referencyjnym. Dołączę go do rysunku jako zewnętrzny odnośnik. (Panel boczny – załączniki)

1.Importuję model IFC i zapisuję go jako plik .dwg.

2.Utwórz nowy plik (nowy rysunek), a następnie przejdź do panelu „załączniki” – klikając w ikonę agrafki.

 

Jeśli nie widzisz symbolu tego panelu, kliknij prawym przyciskiem w puste pole na bocznym pasku i aktywuj panel – tak aby był wyświetlany.

3.W rozwiniętym panelu „Załączniki”(Attachments) przejdź do „dodaj plik” klikając odpowiednią ikonę,  a następnie w oknie dialogowym wskaż plik .dwg z modelem referencyjnym obiektu, który wcześniej utworzyłeś.

4.Kiedy pojawi się kolejne okno, ustaw punkt wstawienia np. na 0, 0, 0 sprawdź parametry i zatwierdź ok.

5.Kiedy zatwierdzisz wybór, plik zaczyta się jako zewnętrzny odnośnik i zobaczysz go w przestrzeni modelowania.

6.Utwórz przekrój. Wybierając narzędzie, a następnie klikając w pustą przestrzeń w obszarze modelowania.

Aby precyzyjnie określić poziom odsunięcia płaszczyzny przekroju od punktu 0,0 wpisz wartość bezpośrednio z klawiatury i zatwierdź enterem.

Aby otworzyć lub zamknąć przekrój kliknij dwukrotnie w jego znacznik.

7.Otwórz przekrój, a następnie ustaw widok z góry. Aby to zrobić najedź kursorem w sam środek widgetu widoku (w prawym górnym rogu) i kliknij. Widok kamery zmieni się na „od góry”.

8.Teraz w dolnym pasku komend wpisz UCS (lub _UCS) i zatwierdź. Kiedy pojawią się opcje do wyboru wybierz Obiekt (Entity), a następnie kliknij w znacznik przekroju:

 

Dzięki temu Twój lokalny układ współrzędnych dopasuje się do płaszczyzny i będziesz mógł swobodnie naszkicować schemat 2D instalacji.

9.Przejdź do Panelu warstw. (1.)Utwórz nowe warstwy przy pomocy plusa i nazwij je. Możesz też nadać im indywidualne kolory. (2.) przejdź do zakładki Adnotacja (Annotate) i wybierz narzędzie Polilinia. Utwórz szkic 2D. Dzięki ustawionemu UCS względem przekroju możesz łatwo rysować w płaszczyźnie przekroju. Aby rysować ortogonalnie pamiętaj o aktywowaniu trybu Ortho (w dolnym pasku).

Na poniższych grafikach i video widać wstępny szkic instalacji.

10.Kolejnym krokiem będzie nałożenie profili oraz utworzenie połączeń. Proces jest pokazany na poniższym nagraniu. (Uwaga – dzięki użyciu narzędzia z menu QUAD profile połączyły się – nie jest to jednak widoczne ze względu na uproszczony model. W późniejszym video pokazane jest jak zmienić ustawienie wyświetlania, aby był widoczny utworzony łącznik np. trójnik).

11.Na nagraniu widać jak zmienić sposób wyświetlania elementów – poprzez wyświetlanie ich osi oraz początków i końców. Zwróć uwagę, że instalacje przyjmują kolory zgodnie z warstwami na których znajdują się bazowe polilinie.

12.Kiedy fragment instalacji jest narysowany ciągłą polilinią wystarczy, że przeciągniemy na nią profil z biblioteki. Utworzone zostaną poszczególne części i łączniki według linii bazowej. Aby połączyć fragment instalacji z wcześniej utworzonym kanałem zaznacz te dwie części, a następnie przy pomocy menu QUAD utwórz między nimi połączenie.

13.Kiedy poszczególne części instalacji połączone są z głównym kanałem możesz go przesuwać bez obawy, że stracisz połączenie między jego częściami.

14.Jeśli dwa kanały kolidują ze sobą możesz je zmodyfikować – modelując miejscowe obniżenie jednego z nich. Aby to zrobić jest kilka sposobów. Na przykład  w pierwszej kolejności możesz podzielić element i usunąć środkową część. Następnie tworząc bryłę liniową (narzędzie z górnego paska) prowadzimy kanał tak aby przeprowadzić go poniżej przeszkody i połączyć. Kiedy połączenie jest już utworzone możemy dostosować poszczególne elementy.

 

 

15.Kiedy chcemy instalacje poprowadzić pionowo – na kolejną kondygnację-należy w pierwszej kolejności utworzyć połączenie skierowane ku górze, a następnie za pomocą bryły liniowej wyciągnąć profil przez kolejną kondygnację czy ponad dach. Aby to zrobić może być potrzebne utworzenie pomocniczej płaszczyzny przekroju 3D. Warto też pamiętać aby zamknąć płaszczyznę tnącą która tnie obiekty z danej kondygnacji i uniemożliwia nam zobaczenie co dzieje się powyżej.

16.Możemy zmienić wybrany fragment instalacji – tak aby np. na danym odcinku miała inny profil. Spójrz na przykład.

17.Kiedy tworzysz system instalacyjny mogą Ci być potrzebne specjalistyczne urządzenia o funkcjach dedykowanych poszczególnym branżom. Takie obiekty możesz wybrać z biblioteki zaimportować lub samemu wymodelować. W celu uzyskania uproszczonego modelu centrali wentylacyjnej możesz na przykład utworzyć prostopadłościan o danych wymiarach, a następnie wprowadzić w niego odpowiednio ustawione wejścia/wyjścia instalacji – punkty połączeń. Podstawowe punkty połączeń dostępne są w bibliotece domyślnej BricsCADa. Kiedy wstawimy je do modelu będziemy też mogli zmienić ich ustawienia – np. które z nich są wejściowe, a które wyjściowe. Kiedy utworzymy gotowy obiekt będziemy mogli go sklasyfikować oraz zapisać w bibliotece. Aby wprowadzić ogólną klasyfikację elementu możemy albo zrobić to z poziomu menu QUAD, albo tak jak widać na video wybrać możliwość sklasyfikowania elementu z górnego pasku. Kiedy więc zaznaczymy cały obiekt przejdźmy do narzędzia klasyfikuj i wybierzmy „inne” z okna dialogowego będziemy mogli dokładnie wskazać czym jest nasz element i jaki jest jego typ.

18.Kiedy terminal przepływu jest umieszczony w projekcie możesz go połączyć z instalacją. Utwórz kanały wychodzące z centrali. A następnie podprowadź instalacje. Możesz też zmienić położenie obiektu. Kiedy już ustalisz na jakiej wysokości ma się znajdować możesz automatycznie połączyć instalacje. Zobacz sposób działania na filmiku.

19.W bibliotece BricsCADa znajdziesz gotowe standardowe obiekty instalacyjne takie jak np. wywiewniki. Wybrany z nich można przeciągnąć do okna projektu, a następnie utworzyć wychodzący z nich kanał. Kiedy będziemy mieli już gotowy fragment możemy go połączyć z instalacją.

 

20.Nadal pracując na otwartym przekroju możemy tworzyć kolejne połączenia, kopiować, przesuwać i łączyć, a w razie potrzeby modyfikować wybrane fragmenty.

21.Instalacje innego typu możesz zamodelować korzystając z powyższych sposobów pracy. Na przykład możesz zaimplementować je przy szkicowaniu instalacji sanitarnej. Zobacz na poniższe screeny. W ściance za toaletą został umieszczony terminal przepływu. Na szkic instalacji został nałożony profil wybrany z biblioteki. Instalacja została połączona z punktem wyjścia. Pionowy kanał instalacji można rozciągnąć na kolejne kondygnacje.

22.Kiedy zakończysz swoją pracę możesz wyeksportować instalacje jako plik IFC i wyświetlić je np. przy pomocy darmowej przeglądarki modeli IFC – BIMvision.

23.Jeśli potrzebujesz jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi do Twojej pracy, możesz dodatkowo rozbudować BricsCAD BIM o nakładkę dedykowaną instalacjom AX3000. Sprawdzi się ono wspaniale przy obliczeniach i raportach.