Nowe i ulepszone funkcje BricsCAD® Pro w wersji V23.2

BricsCAD® V23.2 już jest! Pełny nowych funkcji i ulepszeń, które sprawiają, że projektowanie w CAD jest jeszcze bardziej intuicyjne i łatwe. Poniżej opisujemy niektóre zaktualizowane funkcje.

Nowa wstążka oparta o QT

Jedną z największych aktualizacji otrzymała wstążka, która jest teraz rozszerzona i oparta na QT. Aktualnie funkcja ta jest opcjonalna, ale w wersji V24 stanie się ona standardem. Nowa wstążka jest bardziej nowoczesna, dzięki paskowi wyszukiwania. Ponadto podczas wyszukiwania frazy, podświetlanę są komendy na innych wstążkach.

Jak jej użyć?

1. W wierszu poleceń wpisz komendę „USENEWRIBBON”.
2. Ustaw wartość na jeden i naciśnij Enter.

3. Ulepszona wstążka oparta na QT została włączona.
4. Użyj paska wyszukiwania.
5. Komendy będą podświetlone nie tylko na nowej wstążce, a także na innych.
6. Aby przełączyć się między stylami układu, stylami wstążki, systemami panelowymi i aby włączyć/wyłączyć nową wstążkę kliknij na opcję ustawień interfejsu.

Ulepszony interfejs użytkownika OPTYMALIZACJA

Polecenie OPTYMALIZACJA UX zostało całkowicie przerobione, dzięki opcjom wprowadzania, które są bardziej przydatne i intuicyjne oraz oferują większą kontrolę i są łatwiejsze do zrozumienia.

Jak go użyć?

1. Użyj polecenia OPTYMALIZACJA UX przez wprowadzenie „OPTYMALIZACJA” w linii poleceń.
2. Wybierz opcje wprowadzania danych.
Wskazówka! Najedź kursorem na ikony informacji, aby zobaczyć wyjaśnienie opcji.

3. Wyświetl informacje zwrotne podczas rysowania tolerancji odstępu

Ulepszony interfejs użytkownika ZNAJDŹODSTAJĄCE

Polecenie ZNAJDŹODSTAJĄCE w BricsCAD V23.2 pozwala Ci znaleźć elementy poza podanym obszarem wyszukiwania. Ta komenda została przerobiona i jest dostępna w standardowej wersji jak i jako część komendy 2D Drawing Health. Podczas badania wartości odstających masz opcję wyświetlenia pojedynczych wartości lub ich grup.

Jak jej użyć?

1. Wpisz polecenie “ZNAJDŹODSTAJĄCE” w wierszu poleceń, aby otworzyć okno dialogowe.
2. Ustaw prawidłowy obszar, wybierając odpowiednie opcje w oknie dialogowym.
3. Wybierz punkt bazowy, otrzymasz natychmiastową informację o geometrii poza prawidłowym obszarem. (Liczba wartości odstających zmienia się wraz ze zmianą obszaru.)

4. Zbadaj wartości odstające. (Wyszukaj pojedyncze wartości odstające lub ich grupy wewnątrz obszaru prawidłowego.)
5. Przesuń odstające we właściwy obszar.
6. Numer odstających spada do zera.

Znajdź odstające w Drawing Health Manager

Drawing Helath Manager zawiera teraz funkcję Znajdź Odstające, umożliwiającą zapoznanie się z wartościami obszaru prawidłowego i ich zmianę, wedle konieczności.

Jak go użyć?

1. Wybierz narzędzie Drawing Health Manager.
2. Kliknij na panel edycji i dodaj opcję Znajdź Odstające.

3. Zapoznaj się z wartościami obszaru prawidłowego i zmień je, jeśli to konieczne.
4. Uruchom proces i przejrzyj, wybierz, przesuń lub usuń wartości odstające.

Ulepszony Konwerter Bloków Dynamicznych

Dokonaliśmy kilku ulepszeń komendy PARAMETRICBLOCKASSIST. Teraz obsługuje ona jeszcze więcej bloków dynamicznych, a użytkownicy mają jeszcze więcej sposobów na kontrolowanie procesu. Po uruchomieniu polecenia, nowe okno dialogowe znajdzie dla Ciebie bloki dynamiczne, a Ty będziesz mógł wybrać opcje konwersji, których potrzebujesz oraz określić przyrostek, który odróżni Twój blok od oryginalnego bloku dynamicznego.

Jak jej użyć?

1. Wpisz “PARAMETRICBLOCKASSIST” w linii poleceń lub skorzystaj z funkcji w pasku narzędzi lub menu.
2. Pojawi się nowe okno dialogowe z opcjami konwersji bloków dynamicznych. Wybierz preferowane opcje konwersji.
3. Określ przyrostek dla nowego bloku parametrycznego, aby odróżnić go od oryginalnego bloku dynamicznego.

4. Naciśnij klawisz “Enter” lub kliknij przycisk “OK”, aby przekonwertować blok dynamiczny na blok parametryczny z określonym przyrostkiem
5. Aby edytować właściwości nowego bloku parametrycznego, zaznacz go i użyj panelu właściwości, aby dokonać zmian.

6. Oryginalny blok dynamiczny i nowy blok parametryczny z określonym przyrostkiem pojawią się w menedżerze rysunku.

7. Zapisz zmiany w rysunku i kontynuuj projektowanie.

Ulepszona opcja ARRANGE

Kolejną ulepszoną funkcją w wersji V23.2 jest polecenie ARRANGE. W BricsCAD V23 dodaliśmy jej interfejs użytkownika, aby ułatwić wizualizację zmian w projekcie. Teraz udoskonaliliśmy ją jeszcze bardziej, dodając więcej opcji odstępów oraz ułatwiając wizualizację uchwytów przeciągania. Możesz również zablokować wartości dla jednego ustawienia podczas przeciągania lub wprowadzania wartości dla dwóch pozostałych.

Jak używać polecenia ARRANGE:

1. Wpisz “ARRANGE” w linii poleceń lub skorzystaj z funkcji w pasku narzędzi lub menu.
2. Nowy interfejs użytkownika pojawi się z opcjami układania obiektów. Wybierz preferowane opcje odstępów.
3. Użyj uchwytów do przeciągania, aby przenieść obiekty w żądane miejsce.
4. Aby zablokować wartości dla jednego ustawienia podczas przeciągania lub wprowadzania wartości dla dwóch pozostałych, odpowiednio dostosuj ustawienia.

5. Naciśnij klawisz “Enter”, aby zastosować zmiany w układzie obiektów.
6. Zapisz zmiany w rysunku i kontynuuj projektowanie.

Chcesz poznać wszystkie nowości?