Nowości w rysowaniu 2D i 3D

Nowości w rysowaniu 2D i 3D
Funkcjonalność kursora Quad została zwiększona o możliwość tworzenia nowych obiektów (nie tylko edytowania istniejących), co ma jeszcze bardziej ułatwić pracę.

Wprowadzono możliwość, tworzenia dynamicznych i asocjatywnych szyków: linowych, prostokątnych, biegunowych, 3D i po ścieżce. Ułatwiają one łatwą modyfikację szyku (liczby elementów itp.) Dodano także, możliwość stosowania transparentności do obiektów, warstw, oraz druków. Funkcje tekstu zostały rozszerzone o tekst wielokolumnowy, który automatycznie rozszerza się o kolejne kolumny.

Kafelki map mogą teraz zostać umieszczone z internetowych serwisów kartograficznych, a rysunki mogą być umieszczane używając koordynatów geograficznych.

BricsCAD V16 rozszerza tworzenie obiektów 3D o powierzchnie 3D, które mogą być edytowane zupełnie tak jak bryły 3D, łącznie z tymi, które zostały zaimportowane z innych programów CAD. Nowo wydane funkcje importu i leczenia złożeń z programów MCAD takich jak Solidworks i Inventor; dodatkowo, importowane są modele z popularnego SkechUp’a oraz dane BIM z plików IFC.

BricsCAD BIM (building information model) dla projektowania architektonicznego łączy modelowanie 3D z przekrojami, planami, oraz detalami i czyta oraz zapisuje pliki IFC z innych systemów BIM. Wszystkie materiały budowlane i kompozycje w bazie danych BIM są dostępne z poziomu panelu BIM. BricsCAD tworzy obiekty pokojów, które są wyznaczane poprzez granice ścian. Wybierz okna i drzwi z biblioteki lub stwórz swoje własne poprzez ustawianie parametrów w panelu Właściwości.

Przeprojektowane funkcje generują rysunki 2D, detale, przekroje oraz zestawy arkuszy w przeciągu sekund, zarówno z modeli BIM jak i arkuszy blach.