Zmienna systemowa FILEDIA (0 – nie wyświetla okien dialogowych, 1 – wyświetla okna dialogowe).

Brak okien dialogowych w BricsCAD
Brak okien dialogowych w BricsCAD