CURSORSIZE – wielkość krzyża nitkowego

Zmienna systemowa CURSORSIZE określa wielkość krzyża nitkowego jako procent wielkości ekranu. Dopuszczalne wartości są od 1 do 100. Po ustawieniu wartości 100, krzyż nitkowy będzie zajmował cały obszar roboczy.