TAK, oprogramowanie BricsCAD jest dostępne w licencji wieczystej lub opcjonalnie czasowej.

Czy licencja BricsCAD jest wieczysta?
Czy licencja BricsCAD jest wieczysta?