TAK, skróty klawiaturowe można edytować w programie: Narzędzie>Dostosuj>Aliasy poleceń lub w pliku pgp.

Czy mogę zmienić standardowe skróty klawiaturowe na własne?