TAK, posiadacze poprzednich wersji programu mogą pobrać i zainstalować wersję wcześniejszą z wykorzystaniem tego samego klucza licencyjnego.

Czy posiadając licencję w bieżącej wersji mogę używać wcześniejszych?