Zmienna systemowa FILLMODE steruje wypełnieniem kreskowania, brył oraz szerokich polilini:

0 – obiekty nie są wypełnione

1 – obiekty są wypełnione

FILLMODE – wypełnienie kreskowania, brył polilinii
FILLMODE – wypełnienie kreskowania, brył polilinii