Aby dezaktywować licencje w aplikacji uruchom Pomoc>Menadżer Licencji>Szczegóły>Dezaktywuj:

Jak dezaktywować licencję w BricsCAD?
Jak dezaktywować licencję w BricsCAD?