Uruchom Ustawienia, wyszukaj “Format zapisu” lub wpisz w wierszu poleceń SAVEFORMAT (1=DWG 2018, 4=DWG 2013).

Jak ustawić domyślny format zapisu pliku?
Jak ustawić domyślny format zapisu pliku?