Jak włączyć Menu podpowiedzi?

Uruchom Ustawienia, wyszukaj “Menu podpowiedzi” lub wpisz w wierszu poleceń PROMPTMENU (0=wyłączone, 1=włączone).