Uruchom Ustawienia, wyszukaj “Menu podpowiedzi” lub wpisz w wierszu poleceń PROMPTMENU (0=wyłączone, 1=włączone).

Jak włączyć Menu podpowiedzi?
Jak włączyć Menu podpowiedzi?