Prawy przycisk myszy – jak włączyć Menu skrótów?

Uruchom Ustawienia, wyszukaj “Menu skrótów” lub wpisz w wierszu poleceń SHORTCUTMENU.

Dzięki temu krótkie kliknięcie prawym przyciskiem myszy uruchomi ostatnio wykonane polecenie, a dłuższe uruchomi Menu skrótów: