Uruchom polecenie MANAGERPROFILU i wybierz Rysowanie 2D.

Jak zmienić profil z Rysowania 3D na 2D jeżeli okno Witaj nie zostało wyświetlone?