Aby zainstalować BricsCAD  na serwerze konieczne jest posiadanie licencji sieciowej.

Kod Błędu -46 (Terminal server disabled)