MBUTTONPAN – trzeci przycisk myszy

Zmienna systemowa MBUTTONPAN steruje zachowaniem trzeciego przycisku myszy (rolki):

0 – wyłączony PAN (przesuwanie obrazu przy pomocy “łapki”)

1 – wyłączony PAN (przesuwanie obrazu przy pomocy “łapki”)