Plik BAK nie jest tworzony?

Uruchom Ustawienia, wyszukaj “Częściowa kopia zapasowa” lub wpisz w wierszu poleceń ISAVEBAK (0 – wyłączone, 1 – włączone).