PLINEGEN – wierzchołki linii

Zmienna systemowa PLINEGEN steruje sposobem generowania linii (o wzorze innym niż ciągły) na wierzchołkach:

Aby zmienić wartość zmiennej systemowej wprowadzać w wierszu poleceń: PLINEGEN, a następnie wybierz wartość 0 lub 1.